جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان اعلام کرد: ضرورت استفاده از سیستم جایگزین مراقبتی برای سالمندان

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان اعلام کرد: ضرورت استفاده از سیستم جایگزین مراقبتی برای سالمندان

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان از ضرورت استفاده از سیستم جایگزین مراقبتی برای سالمندان و افراد دارای بیماری های زمینه ای ولزوم توجه ویژه به سالمندان در دوران کرونایی سخن گفت.