برگزاری نوزدهمین نشست ستاد استانی هلال احمر خوزستان در مدیریت بیماری کرونا

برگزاری نوزدهمین نشست ستاد استانی هلال احمر خوزستان در مدیریت بیماری کرونا

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان، با حضور در نوزدهمین نشست ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا بر لزوم جمع بندی پیشنهادهای کارشناسی متخصصین اپیدمیولوژی و پیش بینی دقیق شرایط در بازه زمانی نیمه دوم سال به ویژه فصل پاییز تاکید کرد.

فعالیت 38 خانه هلال در استان اردبیل

فعالیت 38 خانه هلال در استان اردبیل

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: راه اندازی خانه های هلال و گسترش آموزش، راهبرد اصلی جمعیت هلال احمر استان اردبیل در سال جاری است.