جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

جمعه ، 22 فروردین 1399

کمک ۷ هزار و ۴۶۰ یوریی مرکز اسلامی فرانسه به سیل‌زدگان ایران

 45524

معاون امو‌ر داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم، از کمک ۷ هزار و ۴۶۰ یوریی مرکز اسلامی النور شهر لیون فرانسه و مرکز الغدیر پاریس به سیل زدگان ایران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ امیرحسین علیمردانی گفت: فیش واریزی کمک مرکز اسلامی النور شهر لیون فرانسه و مرکز الغدیر پاریس توسط یکی از داوطلبان هلال احمر استان قم برای کمک به سیل زدگان کشور تحویل هلال احمر شد.

وی با اشاره به اینکه این کمک در دو مرحله به حساب ارزی(یورویی) جمعیت هلال احمر ایران واریز شده است افزود: فیش واریزی این کمک ها تحویل جمعیت هلال احمر استان قم شده است.

معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم با تاکید بر اینکه سیل زدگان همچنان به کمک های مردمی نیاز دارند، بیان کرد: کمک های این مرکز در مرحله نخست به مبلغ ۵۲۶۰ یورو و در مرحله دوم به مبلغ 2200 یورو به حساب ارزی (یورویی) 20060800300 بانک ملی، بنام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واریز و فیش واریزی به هلال احمر استان قم تحویل شد.

کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی