جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

جمعه 20 تیر 1399

اولویت‌های پژوهشی جمعیت هلال‌احمر در سال 98

 Amoozesh

جزئیات اولویت‌های پژوهشی جمعیت هلال‌احمر در سا لجاری در 10 محور اصلی تشریح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال‌احمر، شورای پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر اولویت های پژوهشی این جمعیت در سال 98 را در 10 محور امداد و نجات، بهداشت، درمان و توان‌بخشی، توسعه کمی و کیفی آموزش، حقوق و روابط بین الملل، خدمات اجتماعی و حمایتی، فعالیت‌های بشردوستانه داوطلبانه، فناوری‌های نوین، قوانین و مقررات و مباحث حقوقی و فقهی، مشارکت‌های مردمی و وقف به شرح ذیل اعلام شد.

 

محور 1:  امداد و نجات

زیرمحورها:

 1. چگونگی بهره‌مندی جمعیت هلال‌احمر از طرح‌های آمایش سرزمین
 2. استانداردهای پاسخگویی در شرایط اضطراری
 3. استانداردهای کیفیت خدمات جمعیت هلال‌احمر
 4. هشدار و فراخوان نیروهای عملیاتی
 5. عوامل انگیزشی و مهارتی منابع انسانی
 6. آمادگی مراکز فرماندهی
 7. آمادگی پایگاه‌های عملیاتی
 8. زنجیره تأمین اقلام امدادی
 9. ترابری در عملیات امدادونجات
 10. انبارهای امدادی و پشتیبانی عملیات
 11. تجهیزات عملیات امداد و نجات
 12. مخابرات و ارتباطات رادیویی
 13. امداد هوایی
 14. آمادگی جمعیت هلال‌احمر در زلزله احتمالی تهران
 15. خدمات امداد و نجات در سیل

 

محور 2: بهداشت، درمان و توان‌بخشی

 زیرمحورها:

 1. سلامت کارکنان و امدادگران جمعیت هلال‌احمر
 2. نیازها و ظرفیت‌های جمعیت هلال‌احمر در ارائه خدمات بهداشتی پایه
 3. اثربخشی ارائه خدمات درمان اضطراری در حوادث و سوانح
 4. رضایتمندی دریافت‌کنندگان خدمات بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی
 5. هزینه اثربخشی خدمات بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی

 

محور 3: توسعه کمی و کیفی آموزش

زیرمحورها:

 1. نیازسنجی آموزشی
 2. اثربخشی روش‌های آموزشی

 

محور 4: حقوق و روابط بین الملل

زیرمحورها:

 1. خدمات بشردوستانه بین‌المللی
 2. حقوق بین‌المللی بشردوستانه
 3. دیپلماسی بشردوستانه
 4. حقوق و روابط بین‌الملل در بلایا

 

محور 5: خدمات اجتماعی و حمایتی

زیرمحورها:

 1. هزینه اثربخشی خدمات اجتماعی و حمایتی
 2. رضایت‌مندی دریافت‌کنندگان از خدمات اجتماعی و حمایتی

 

محور 6: فعالیت‌های بشردوستانه داوطلبانه

زیرمحورها:

 1. فرهنگ‌سازی فعالیت‌های بشردوستانه داوطلبانه در جوانان
 2. نقش‌آفرینی جوانان در امور بشردوستانه

 

محور 7: فناوری‌های نوین

زیرمحورها:

 1. فناوری نوین در آموزش
 2. فناوری نوین در بهداشت و درمان اضطراری
 3. فناوری نوین در توان‌بخشی
 4. فناوری نوین در تدارکات پزشکی و دارویی
 5. فناوری نوین در جستجو و امداد و نجات
 6. فناوری نوین در جلب و جذب مشارکت‌های مردمی

 

محور 8: قوانین و مقررات و مباحث حقوقی و فقهی

زیرمحورها:

 1. مطالعات تطبیقی قوانین و مقررات بین‌المللی
 2. روابط مالی، اداری و تشکیلات جمعیت هلال‌احمر با قوای سه‌گانه
 3. مسئولیت حقوقی و کیفری در حوادث و سوانح
 4. مسئولیت حقوقی جمعیت هلال‌احمر در خدمات بشردوستانه و عام‌المنفعه
 5. اخلاق امدادگری
 6. احکام شرعی امدادونجات

 

محور 9: مشارکت‌های مردمی

زیرمحورها:

 1. مشارکت‌های مردمی در حوادث و سوانح
 2. مشارکت‌های مردمی در خدمات بشردوستانه
 3. همکاری با تشکل‌های مردم‌نهاد در هنگام حوادث و سوانح

 

محور 10: وقف

زیرمحورها:

 1. وقف نوین (جمعی) در جمعیت هلال‌احمر
 2. وقف، صلح، هبه و نذر در جمعیت هلال‌احمر
کلمات کلیدی