جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه ، 19 فروردین 1399

برگزاری دوره بین‌المللی تربیت‌مربی تیم پاسخگویی به سوانح ملی (NDRT)

 Photo 2020 02 16 11 17 42

دورۀ بین المللی تربیت مربی تیم های پاسخگویی به سوانح ملی با همکاری صلیب سرخ لبنان و پشتیبانی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، توسط اداره کل آموزش‌های تخصصی و ضمن خدمت کارکنان معاونت آموزش، پژوهش و فناوری؛ برنامه ریزی و در محل مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر، دکتر سلطانی، معاون آموزش، پژوهش و فناوری هدف از برگزاری این دوره را تربیت مربیان داخلی برای برنامه ریزی و ارتقاء ساختار تیم های پاسخ به سوانح ملی با قابلیت مشارکت در عرصه بین المللی دانست و افزود: این دوره با همکاری مربیانی از جمعیت صلیب سرخ لبنان و حضور 15 فراگیر از برگزیدگان استانی و ستادی جمعیت هلال احمر در حال برگزاری است.
وی افزود: آموزش تکنیک های یادگیری برای فراگیران، نحوۀ استفاده از ابزارهای آموزشی برای شرکت کنندگان در دوره، آشنایی با اصول چرخه یادگیری و مراحل آن و فرآیند یادگیری از مهمترین عناوین قابل طرح در این دوره است.
این دوره از 26 تا 30 بهمن در محل مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران برگزار شده و برگزیدگان این دوره به عنوان مربی در سطح ملی (کشوری) و بین المللی (در سطح منطقه) فعالیت خواهند کرد.

کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی