تمکین از قانون و استعفای اعضای هیات مدیره جمعیت هلال احمر استان های آذربایجان شرقی و فارس

دکتر علیرضا منادی سفیدان عضو هیأت مدیره هلال احمر آذربایجان شرقی و دکتر قادری عضو هیات مدیره هلال احمر استان فارس از عضویت در هیات مدیره جمعیت هلال احمر استان های خود به دلیل دو شغله بودن استعفا دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ با توجه به قانون منع عضویت همزمان مقامات در پست‌های مدیریتی و همچنین نامه دیوان محاسبات، جمعیت هلال احمر ملزم به اجرای این قانون برای اعضای هیات مدیره استان ها و شورای عالی شده بود و در همین راستا برخی از اعضای هیأت مدیره جمعیت هلال احمر در استان ها، از جمله منادی عضو هیأت مدیره آذربایجان شرقی و قادری عضو هیأت مدیره جمعیت هلال احمر استان فارس در تبعیت از قانون از سمت خود در هیأت مدیره جمعیت هلال احمر استان های خود استعفا داده‌اند.

گفتنی است مطابق بند 2 جز «ه» تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کشور، عضویت هم زمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 66/6/1 و همچنین کارکنان شاغل در همه پست های مدیریتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است.

کلمات کلیدی
امیرحسین عباسی
تهیه کننده:

امیرحسین عباسی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *