کارگاه‌های آموزشی طرح "نذر آب 3 " فرصتی برای بهسازی زندگی و انتقال تجارب

کارگاه‌های آموزشی طرح "نذر آب 3 " فرصتی برای بهسازی زندگی و انتقال تجارب

معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: کارگاه های آموزشی ارائه شده در طرح "نذر آب3"، فرصتی برای بهسازی زندگی، انتقال تجارب و آموزش مهار‌ت‌های زندگی در مقابله با بیماری ها و همچنین کاهش آسیب های اجتماعی فراهم آورد.