تاکید رئیس جمعیت بر اهمیت جایگاه و فعالیت‌های روابط عمومی در انعکاس خدمات گسترده هلال احمر در جامعه

تاکید رئیس جمعیت بر اهمیت جایگاه و فعالیت‌های روابط عمومی در انعکاس خدمات گسترده هلال احمر در جامعه

رئیس جمعیت هلال احمر در پیامی خطاب به مسئولان عالی جمعیت درخصوص عملکرد روابط عمومی معاونت ها، سازمان ها و استانهای زیرمجموعه هلال احمر بر ضرورت توجه ویژه مدیران و مسئولان هلال بر اهمیت فراوان عملکرد این حوزه و انعکاس مناسب خدمات گسترده هلال در جامعه تاکید کرد.

برگزاری نخستین جلسه تدوین تاریخ شفاهی جمعیت هلال‌احمر/مستندسازی اقدامات جمعیت دنبال می‌شود

برگزاری نخستین جلسه تدوین تاریخ شفاهی جمعیت هلال‌احمر/مستندسازی اقدامات جمعیت دنبال می‌شود

نخستین جلسه تدوین تاریخ شفاهی جمعیت هلال‌احمر با حضور سرپرست اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت، مشاور رئیس جمعیت هلال‌احمر در امور زنان و معاون حوزه ریاست جمعیت هلال احمر برگزار شد.