جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

یکشنبه ، 18 خرداد 1399

بازدید رئیس جمعیت هلال‌احمر از شرکت صنایع نساجی هلال/گزارش تصویری

Nasaji01 Nasaji02 Nasaji03 Nasaji04 Nasaji05 Nasaji06 Nasaji07 Nasaji08 Nasaji09 Nasaji10 Nasaji11 Nasaji12 Nasaji13 Nasaji14 Nasaji15 Nasaji16 Nasaji17 Nasaji18 Nasaji19 Nasaji20 Nasaji21 Nasaji22 Nasaji23 Nasaji24 Nasaji25
کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی