بازگشایی خط تولید صافی دیالیز شرکت تجهیزات پزشکی سها/ فیلم

روز گذشته دکتر محمودرضا پیروی، دبیرکل جمعیت هلال احمر خط تولید صافی دیالیز شرکت تجهیزات پزشکی سها را بازگشایی کرد.

کلمات کلیدی

فیلم ها