جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

پنجشنبه ، 14 فروردین 1399

تصاویری از دومین روز اجرای طرح پیمایش کویرنوردی «به یاد بم»

دومین روز از برنامه ملی پیمایش کویرنوردی "به یاد بم" با پیاده روی، شتر سواری و موتور سواری مربیان امدادونجات در کلوت های شهداد سپری شد.

Be Yaade Bam 98 (1) Be Yaade Bam 98 (2) Be Yaade Bam 98 (3) Be Yaade Bam 98 (4) Be Yaade Bam 98 (5) Be Yaade Bam 98 (6) Be Yaade Bam 98 (7) Be Yaade Bam 98 (8) Be Yaade Bam 98 (9) Be Yaade Bam 98 (10) Be Yaade Bam 98 (11) Be Yaade Bam 98 (12) Be Yaade Bam 98 (13) Be Yaade Bam 98 (14) Be Yaade Bam 98 (15) Be Yaade Bam 98 (16) Be Yaade Bam 98 (17) Be Yaade Bam 98 (18) Be Yaade Bam 98 (19) Be Yaade Bam 98 (20) Be Yaade Bam 98 (21) Be Yaade Bam 98 (22) Be Yaade Bam 98 (23) Be Yaade Bam 98 (24) Be Yaade Bam 98 (25) Be Yaade Bam 98 (26) Be Yaade Bam 98 (27) Be Yaade Bam 98 (24)
کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی