تصاویری از مانور تخصصی امدادونجات در زلزله در روستای کاشیدار گلستان

Golestan (1) Golestan (2) Golestan (3) Golestan (4) Golestan (5) Golestan (6) Golestan (7) Golestan (8) Golestan (9) Golestan (10) Golestan (11) Golestan (12) Golestan (13) Golestan (14) DCIM100MEDIADJI 0036.JPG Golestan (16) Golestan (17) Golestan (18) Golestan (19) Golestan (20) Golestan (21) Golestan (12)
کلمات کلیدی