جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

پنجشنبه ، 21 فروردین 1399

تولید محتوای دوره‌های مدیریت بحران ویژه مدیران بنگاه‌های اقتصادی و گروه‌های خاص

 Photo 2019 08 07 08 10 04

در دیدار معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر و رئیس سازمان داوطلبان این جمعیت، بر تولید محتوای دوره‌های مدیریت بحران در کنار سایر سرفصل‌های آموزشی برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی و گروه‌های خاص تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر، در این جلسه زمینه های همکاری آموزشی در خصوص آموزش‌های پایه داوطلبی، مددکاری در بحران، بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های مردم نهاد و دیگر آموزش‌های مرتبط با این مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر احمد سلطانی معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت با اشاره به فعالیت‌های آموزشی انجام شده در سازمان داوطلبان، رویکرد این سازمان را قابل تقدیر دانست و برکیفیت بالای اجرای برنامه‌های آموزشی در جمعیت تأکید کرد.

در ادامه این جلسه مقرر شد برای برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیران بنگاه‌های اقتصادی و گروه‌های خاص مبتنی بر نیاز محلی، ضمن آموزش کمک‌های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات، برای برگزاری دوره‌های مدیریت بحران نیز با توجه به سرفصل های آموزشی بین المللی، محتوای مناسب تولید شود.

 رئیس سازمان داوطلبان هم در خصوص نیازهای پژوهشی حوزه داوطلبان و تولید محتواهای آموزشی مورد نیاز و کتب مرجع حوزه داوطلبی، پیشنهاداتی مطرح کرد.

کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی