جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

شنبه ، 16 فروردین 1399

در نخستین روز از مرحله کشوری هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران چه گذشت؟/ گزارش تصویری

نخستین روز از مرحله کشوری هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران برگزار شد. پس از مراسم افتتاحیه دکتر کاظمی؛ معاون فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش بازدیدی از مسابقات داشت.

هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.12 هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.13 (1) هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.13 (2) هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.13 هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.14 هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.53.03 (1) هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.53.03 (2) هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.53.03 (3) هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.53.03 هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.53.40 هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.09 (1) هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.09 (2) هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.09 (3) هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.09 هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.10 (1) هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.10 (2) هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.10 (3) هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.10 هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.11 (1) هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.11 (2) هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.11 (3) هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.11 هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.12 (1) هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.12 (2) هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران 2019 07 26 At 18.55.12 (3)
کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی