افزایش همکاری امدادگران و جوانان هلال‌احمری با مراکز بهداشت و درمان خوزستان

افزایش همکاری امدادگران و جوانان هلال‌احمری با مراکز بهداشت و درمان خوزستان

افزایش همکاری امدادگران واعضای داوطلب جوان این جمعیت با مراکز بهداشت و درمان در طرح شهید سلیمانی به ویژه در شهرستان های مسجد سلیمان و لالی با توجه به شرایط به وجود آمده از حیث پاندمی ویروس کرونا،یکی از فعالیت های جمعیت هلال احمر استان خوزستان در این راستا است.