تهیه سند جامع اقدامات مشترک برای مقابله با مسمومیت ناشی از گازها در سال 1400
در نشست کمیته مقابله با مسمومیت ناشی از گازها در تبریز مطرح شد؛

تهیه سند جامع اقدامات مشترک برای مقابله با مسمومیت ناشی از گازها در سال 1400

اولین نشست کمیته کشوری مقابله با مسمومیت های ناشی از گازها در سال 1400، به منظور تهیه سند جامع اقدامات مشترک در محل آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

قانون مداری مقامات؛ استعفای دکتر دلخوش و دکتر قربانی ۲ عضو هیات مدیره جمعیت هلال احمر استان گیلان در تمکین از ماده ۷۱ قانون بودجه کشور

قانون مداری مقامات؛ استعفای دکتر دلخوش و دکتر قربانی ۲ عضو هیات مدیره جمعیت هلال احمر استان گیلان در تمکین از ماده ۷۱ قانون بودجه کشور

در اقدامی قابل تقدیر و در راستای تمکین از قانون ممنوعیت عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون بودجه کشور، نماینده مردم شریف استان گیلان و مشاور وزیر بهداشت از عضویت در هیات مدیره هلال احمر گیلان استعفا کردند.