اخبار / استانی

ارائه خدمات بهداشتی – درمانی هلال‌احمر در حاشیه برگزاری جشنواره گیاهان دارویی در گلبافت

رئیس دفتر نمایندگی هلال احمر در گلباف از ارائه خدمات بهداشتی – امدادی به ۱۹۰ نفر در حاشیه برگزاری جشنواره گیاهان دارویی در گلباف خبر داد.

۲ ماه قبل

ارائه خدمات بهداشتی – درمانی هلال‌احمر در حاشیه برگزاری جشنواره گیاهان دارویی در گلبافت

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان؛ محمدعلی افتخاری با اشاره به برگزاری جشنواره گیاهان دارویی گلباف، گفت: ۲ تیم امدادی از سوی هلال احمر گلباف به منظور پوشش امدادی این مراسم در محل جشنواره مستقر شدند.

وی با اشاره به ارائه خدمات سرپایی نیروهای امدادی به ۱۰ نفر از مراجعه کنندگان به پست امدادی در این مراسم، گفت : یک ایستگاه سلامت نیز توسط اعضای داوطلبان در محل جشنواره برپا و فشارخون ۱۸۰ مراجعه کننده اندازه گیری شد و بروشور آموزشی امدادی در اختیار آنان قرار گرفت.

در این جشنواره ۱۳ نفر از امدادگران و داوطلبان هلال احمر گلباف برای ارائه خدمات بهداشتی و امدادی مشارکت کردند.