اخبار / ستادی

ارائه ۵۲ هزار مورد خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق سیل زده کشور

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر گفت: تیم های بهداشت و درمان هلال احمر در مجموع ۵۱ هزار و ۹۹۸ مورد خدمات در استان های گلستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، لرستان و خوزستان به سیل زدگان ارائه کرده اند.

۳ ماه قبل

ارائه ۵۲ هزار مورد خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق سیل زده کشور

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر، دکتر حسن صفاریه در تشریح عملکرد تیم‌های بهداشت و درمان در مناطق سیل زده کشور اظهار کرد: تیم های بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر در استان گلستان با حضور ۷۳ نیرو از تاریخ دوم تا ۲۷ فروردین ماه، ۲ هزار و ۶۲۱ مورد ویزیت، ۴ هزار و ۵۰۳ مورد خدمات پرستاری، ۹۹ مورد خدمات مادر و کودک، ۸۱۵ مورد خدمات تغذیه، ۳۹۲ مورد خدمات بهداشت روان، ۲۲۹ مورد خدمات بهداشت محیط و در مجموع ۸هزار و ۴۵۹ مورد خدمت به سیل زدگان ارائه کرده اند.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت با اشاره به ارائه خدمات به سیل زدگان استان لرستان گفت: با فعالیت ۱۱۰ نیرو در مناطق عملیاتی این استان، ۴ هزار و ۵۰۲ مورد ویزیت، یک هزار و ۴۳۲ مورد خدمات پرستاری، دو هزار و ۲۶۷ مورد خدمات مادر و کودک، یک هزار و ۶۲۸ مورد خدمات بهداشت روان و در مجموع ۹ هزار و ۸۲۹ مورد خدمات از تاریخ ۱۲ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ماه به آسیب دیدگان از سیل ارائه شده است.

وی با بیان اینکه ۳۱ هزار و ۵۳۴ مورد خدمات بهداشتی در استان خوزستان از تاریخ ۱۲ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ماه ارائه شده است، گفت: اعضای تیم های بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر شامل ۳۵۶ نفر نیرو، ۱۳ هزار و ۵۸۳ مورد ویزیت، پنج هزار و ۱۵۰ مورد خدمات پرستاری، سه هزار و ۴۷۷ مورد خدمات مادر و کودک، دو هزار و ۴۶۹ مورد خدمات بهداشت روان، یک هزار و ۲۰۴ مورد خدمات بهداشت محیط، یک هزار و ۲۲۸ مورد خدمات تغذیه و چهار هزار و ۵۳۳ مورد خدمات آموزشی به سیل زدگان ارائه کرده اند.

دکتر صفاریه در ادامه عنوان کرد: اعضای تیم های بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر در استان خراسان رضوی شامل ۱۵ نفر نیرو از تاریخ ۴ فروردین تا ۵ اردیبهشت علاوه بر ارائه ۱۹۲ مورد ویزیت، ۶۶ مورد خدمات پرستاری، ۳۵ مورد خدمات مادر و کودک، ۷۰ مورد خدمات تغذیه، ۱۳۲ مورد خدمات بهداشت روان، ۵ مورد خدمات بهداشت محیط و ۱۳۳ مورد خدمات آموزشی؛ در مجموع تعداد ۶۳۲ مورد خدمات به آسیب دیدگان ارائه کرده اند.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر با اشاره به ارائه یک هزار و ۵۵۴ مورد خدمات توسط ۲۱ نفر از نیروهای بهداشت و درمان هلال احمر به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان، افزود: با حضور تیم های بهداشت و درمان در این استان ۴۷۵ مورد ویزیت، ۳۰۲ مورد خدمات پرستاری، ۲۶۵ مورد خدمات مادر و کودک، ۱۹۴ مورد خدمات بهداشت روان، ۲۰۹ مورد خدمات تغذیه، ۱۰ مورد خدمات بهداشت محیط  و۹۹ مورد خدمات آموزشی از تاریخ ۹ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت ماه به آسیب دیدگان ارائه شده است.