اخبار / استانی

ارتقاء درجه ۳۸ امدادگر ابرکوه به نجاتگر

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ابرکوه گفت: با حضور کارشناسان حوزه امداد و نجات هلال احمر استان کمیته ارتقا درجه امدادگران در جمعیت شهرستان ابرکوه تشکیل شد .

۲ ماه قبل

ارتقاء درجه ۳۸ امدادگر ابرکوه به نجاتگر

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد؛ خلیل اکرمی گفت: با بررسی پرونده های موجود و میزان مشارکت امدادگران در فعالیت های داوطلبی ۳۸ نفر شرایط ارتقا درجه از امدادگری به نجاتگری را دارا بودند.

وی با اشاره به اینکه امدادگران داوطلب هلال احمر با گذراندن دوره های عمومی و تخصصی امداد نجات و تشکیل پرونده حائز درجه امدادگر سه می شوند، اظهار کرد: اعضای داوطلب با شرکت در عملیات و برنامه های امدادی و نیز گذراندن دوره های ویژه به امدادگر دو، یک و سپس به رده های نجاتگر سوم، دوم، یکم و در نهایت به درجه ایثار ارتقاء می یابند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ابرکوه گفت: اعطای درجات امدادگران و نجات‌گران برای ارتقای امدادگران، ایجاد انگیزه و رقابت سالم در کسب آموزش، ساماندهی و حفظ امدادگران داشتن آرشیو اطلاعات امدادگران و ارتباط مستمر با آنان انجام می‌شود.

اکرمی فعالیت جمعیت هلال احمر را مدیون اعضای داوطلب فعال خود دانست و گفت: اگر نیروهای داوطلب در جمعیت هلال احمر حضور نداشتند، روند اجرای مراحل به خصوص عملیات امدادی به کندی پیش می‌رفت و انجام دادن فعالیت های سنگین را مدیون اعضای داوطلب به خصوص امدادگران و نجاتگرانی هستیم که به صورت داوطلبانه در جمعیت هلال احمر حضور دارند.