اخبار / ستادی

اولویت‌های پژوهشی جمعیت هلال‌احمر در سال ۹۸

جزئیات اولویت‌های پژوهشی جمعیت هلال‌احمر در سا لجاری در ۱۰ محور اصلی تشریح شد.

۳ ماه قبل

اولویت‌های پژوهشی جمعیت هلال‌احمر در سال ۹۸

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال‌احمر، شورای پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر اولویت های پژوهشی این جمعیت در سال ۹۸ را در ۱۰ محور امداد و نجات، بهداشت، درمان و توان‌بخشی، توسعه کمی و کیفی آموزش، حقوق و روابط بین الملل، خدمات اجتماعی و حمایتی، فعالیت‌های بشردوستانه داوطلبانه، فناوری‌های نوین، قوانین و مقررات و مباحث حقوقی و فقهی، مشارکت‌های مردمی و وقف به شرح ذیل اعلام شد.

 

محور ۱:  امداد و نجات

زیرمحورها:

 1. چگونگی بهره‌مندی جمعیت هلال‌احمر از طرح‌های آمایش سرزمین
 2. استانداردهای پاسخگویی در شرایط اضطراری
 3. استانداردهای کیفیت خدمات جمعیت هلال‌احمر
 4. هشدار و فراخوان نیروهای عملیاتی
 5. عوامل انگیزشی و مهارتی منابع انسانی
 6. آمادگی مراکز فرماندهی
 7. آمادگی پایگاه‌های عملیاتی
 8. زنجیره تأمین اقلام امدادی
 9. ترابری در عملیات امدادونجات
 10. انبارهای امدادی و پشتیبانی عملیات
 11. تجهیزات عملیات امداد و نجات
 12. مخابرات و ارتباطات رادیویی
 13. امداد هوایی
 14. آمادگی جمعیت هلال‌احمر در زلزله احتمالی تهران
 15. خدمات امداد و نجات در سیل

 

محور ۲: بهداشت، درمان و توان‌بخشی

 زیرمحورها:

 1. سلامت کارکنان و امدادگران جمعیت هلال‌احمر
 2. نیازها و ظرفیت‌های جمعیت هلال‌احمر در ارائه خدمات بهداشتی پایه
 3. اثربخشی ارائه خدمات درمان اضطراری در حوادث و سوانح
 4. رضایتمندی دریافت‌کنندگان خدمات بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی
 5. هزینه اثربخشی خدمات بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی

 

محور ۳: توسعه کمی و کیفی آموزش

زیرمحورها:

 1. نیازسنجی آموزشی
 2. اثربخشی روش‌های آموزشی

 

محور ۴: حقوق و روابط بین الملل

زیرمحورها:

 1. خدمات بشردوستانه بین‌المللی
 2. حقوق بین‌المللی بشردوستانه
 3. دیپلماسی بشردوستانه
 4. حقوق و روابط بین‌الملل در بلایا

 

محور ۵: خدمات اجتماعی و حمایتی

زیرمحورها:

 1. هزینه اثربخشی خدمات اجتماعی و حمایتی
 2. رضایت‌مندی دریافت‌کنندگان از خدمات اجتماعی و حمایتی

 

محور ۶: فعالیت‌های بشردوستانه داوطلبانه

زیرمحورها:

 1. فرهنگ‌سازی فعالیت‌های بشردوستانه داوطلبانه در جوانان
 2. نقش‌آفرینی جوانان در امور بشردوستانه

 

محور ۷: فناوری‌های نوین

زیرمحورها:

 1. فناوری نوین در آموزش
 2. فناوری نوین در بهداشت و درمان اضطراری
 3. فناوری نوین در توان‌بخشی
 4. فناوری نوین در تدارکات پزشکی و دارویی
 5. فناوری نوین در جستجو و امداد و نجات
 6. فناوری نوین در جلب و جذب مشارکت‌های مردمی

 

محور ۸: قوانین و مقررات و مباحث حقوقی و فقهی

زیرمحورها:

 1. مطالعات تطبیقی قوانین و مقررات بین‌المللی
 2. روابط مالی، اداری و تشکیلات جمعیت هلال‌احمر با قوای سه‌گانه
 3. مسئولیت حقوقی و کیفری در حوادث و سوانح
 4. مسئولیت حقوقی جمعیت هلال‌احمر در خدمات بشردوستانه و عام‌المنفعه
 5. اخلاق امدادگری
 6. احکام شرعی امدادونجات

 

محور ۹: مشارکت‌های مردمی

زیرمحورها:

 1. مشارکت‌های مردمی در حوادث و سوانح
 2. مشارکت‌های مردمی در خدمات بشردوستانه
 3. همکاری با تشکل‌های مردم‌نهاد در هنگام حوادث و سوانح

 

محور ۱۰: وقف

زیرمحورها:

 1. وقف نوین (جمعی) در جمعیت هلال‌احمر
 2. وقف، صلح، هبه و نذر در جمعیت هلال‌احمر