اخبار / گالری

اینجا خسرج، دام‌ها اجازه ندادند مردم از سیل بگریزند

«خسرج» از توابع حمیدیه؛ جایی که شغل اصلی روستاییان دامداری است و به خاطر دام‌هایشان نتوانستند محل زندگیشان ترک کنند و به اردوگاه بروند! حالا شرایط آب و هوایی بد و موجودات خطرناک زندگی را برای اهالی و کودکان این روستا سخت تر کرده است. گفت‌وگوی کزارشگر برنامه اختیاریه را با یکی از این خانواده ها بشنوید و ببینید

۵ ماه قبل