اخبار / استانی

برای اولین بار؛ راه اندازی تیم امدادونجات بین المللی در هلال احمر مازندران

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از تشکیل تیم امدادونجات بین المللی در این جمعیت خبر داد.

۲ هفته قبل

برای اولین بار؛ راه اندازی تیم امدادونجات بین المللی در هلال احمر مازندران

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر مازندران؛ دکتر اکبری گفت: با توجه به اینکه یکی از ماموریتهای مهم جمعیت هلال احمر ارائه خدمات امدادو نجات در سطوح  بین المللی است و برای این منظور دانستن مهارت مکالمه زبان بین المللی یکی از الزامات است، در همین راستا برای اولین بار در جمعیت هلال احمر استان مازندران، تیمی متشکل از ۳۰ نفر از نجاتگران تشکیل شد که هم اکنون در حال فراگیری زبان انگلیسی هستند.

وی با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر در ارائه خدمات امداد و نجات مرزی نمی شناسد و کاهش آلام بشری فراتر از مرزهای جغرافیایی، نژادی، مذهبی و سیاسی از اصول هفتگانه این جمعیت است، برای نیل به این هدف ضروری است عوامل امدادی مشارکت کننده در تیمهای عملیاتی به مهارت مکالمه زبان بین المللی مسلط باشند.

دکتر اکبری افزود: در راستای تحقق این هدف با همکاری یکی از نجاتگران مدرس زبان انگلیسی، دوره مزبور با مشارکت ۳۰ نفر از نجاتگران و امدادگران و کارکنان هلال احمر استان تشکیل شد که هم اکنون سرگرم طی این دوره آموزشی هستند و بزودی  تشکیل تیم بین المللی امدادونجات هلال احمرمازندران رونمایی خواهد شد.