اخبار / ستادی

برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر در مراسم افتتاحیه دوره مدیریت پروژه، گفت: تمام اقدامات جمعیت هلال احمر در رویکرد ۱۰ ساله و برنامه های پنج‌ساله اول و دوم، در قالب پروژه ها انجام خواهد شد و بنابراین با استفاده کاربردی از آموخته های این دوره می توانیم در مسیر برنامه و زمانبندی تعیین شده، حرکت کنیم.

۳ ماه قبل

برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر؛ دکتر حسن صفاریه، در افتنتاحیه دوره های تخصصی مدیریت پروژه که برای کارکنان این معاونت برگزار می شود، اظهار کرد: جایگاه معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر، از نظر نوع کار، برنامه های پیش رو، برنامه پنج ساله جمعیت و…. ضرورت برگزاری این دوره ها را ایجاب می کند.

وی با بیان این که امروزه در سطح دنیا تمامی کارهای مهم در قالب پروژه انجام می شود و عملا دوران کارهای سنتی سال‌هاست که به اتمام رسیده است، افزود: تمام اقدامات جمعیت هلال احمر در رویکرد ۱۰ ساله و برنامه های پنج‌ساله اول و دوم، در قالب پروژه ها انجام خواهد شد و بنابراین با استفاده کاربردی از آموخته های این دوره می توانیم در مسیر برنامه و زمانبندی تعیین شده،حرکت کنیم.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی تاکید کرد: هدف از برگزاری دوره های مدیریت پروژه، استفاده از یک زبان مشترک در پیشبرد پروژه ها است که منجر به سادگی انتقال مفاهیم می شود.

وی با اشاره به اینکه دوره مذکور در سه سطح ابتدایی، میانی و پیشرفته برگزار خواهد شد، عنوان کرد: افرادی که به مرحله پیشرفته می رسند، توانایی ایجاد، تدوین و مدیریت پروژه ها را دارند و مسئولیت های سنگینی را به عهده خواهند داشت.

صفاریه با تاکید بر اینکه هدف دیگر برگزاری این دوره ایجاد یک ظرفیت بالقوه و استفاده از پتانسیل های موجود در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی است، گفت: معاونت بهداشت با سطح تحصیلات بالای کارکنان و حوزه گسترده فعالیت ها، در تمام مراحل تدوین برنامه پنج‎ساله و گزارش دهی بهترین حوزه در ارتباط با اقدامات انجام شده، بوده است.