به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در این جلسه مقرر شد به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی گزارش خدمات تخصصی حوزه های ستادی, عملیاتی و پشتیبانی در امدادرسانی به مناطق حادثه دیده به ویژه استان های لرستان و خوزستان; نمایندگان حوزه های ستادی جمعیت هلال احمر گزارش خدمات تخصصی خود را به صورت روزانه و مستمر و در قالب گزارشات مدیریتی در دوبخش اقدامات صورت گرفته و برنامه های ۲۴ ساعته آتی به مرکز عملیات اضطراری ستاد کل (EOC) ارایه کنند.
همچنین مقرر شد با توجه به تاکیدات دبیرکل محترم جمعیت و مصوبات شورای معاونین, این گزارشات در قالب یک گزارش مدیریتی تجمیعی جمع بندی و به منظور بهره مندی رییس و دبیرکل و سایر حوزه های مرتبط اطلاع رسانی و منتشر شود. 
این جلسه بعد از تبادل نظر و کارشناسی فرآیندهای اجرایی به پایان رسید و مقرر شد تا رسیدن به نتایج نهایی و تدوین قالب اصلی گزارشات به صورت مستمر تشکیل و ادامه یابد.