اخبار / ستادی

بسیج متعلق به گروه یا قشر خاصی نیست

فرمانده مرکز مقاومت بسیج جمعیت هلال احمر گفت: یکی از آفت های اداری، وجود برخی حب و بغض ها با هدف ترفیع و کاهش درجه است؛ لذا بسیجی ها باید از هر گونه حب و بغض به دور باشند.

۱۰ ماه قبل

بسیج متعلق به گروه یا قشر خاصی نیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، دکتر محمد رضا پور ساداتی، مشاور رئیس در امور ایثارگران و فرمانده مرکز مقاومت بسیج جمعیت هلال احمر در این مراسم ضمن تبریک آغاز هفته بسیج، اظهار کرد: بنا به فرمایش حضرت امام خمینی(ره)، بسیج شجره طیبه است و تمامی بسیجیان باید به شکلی رفتار کنند که سایر افراد آنها را الگوی خود قرار دهند.

فرمانده مرکز مقاومت بسیج هلال احمر در ادامه تاکید کرد: اگر ما داعیه بسیجی بودن داریم، قطعا باید در محیط کار همانند یک بسیجی واقعی رفتار کنیم و بسیج باید کمک رسان به دستگاه خدمت خود باشد.

پورساداتی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی بسیجی ها باید بر مبنای پیشبرد اهداف متعالی دستگاه محل خدمت تعریف شود، گفت: یکی از آفت های اداری، وجود برخی حب و بغض ها با هدف ترفیع و کاهش درجه است؛ لذا بسیجی ها باید از هر گونه حب و بغض به دور باشند.

در ادامه نیز فرماندهان بسیج هلال احمر، ضمن تشریح برنامه های خود در هفته بسیج پیشنهادات و نظرات اصلاحی خود را ارائه دادند.