اخبار / استانی

بومی‌سازی برنامه‌های سازمان جوانان در حوزه امور اجتماعی 

مشاور رئیس سازمان جوانان در نشست کارگروه تخصصی حوزه امور اجتماعی در استان کرمان، بر بومی سازی برنامه ها و طرح های سازمان جوانان در این حوزه تاکید کرد.

۱ ماه قبل

بومی‌سازی برنامه‌های سازمان جوانان در حوزه امور اجتماعی 

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان؛ کبری محمدی در نشست کارگروه تخصصی در حوزه امور اجتماعی بیان کرد: با توجه به اجرای حجم زیادی از برنامه های سازمان جوانان بخصوص در حوزه آسیب های اجتماعی جهت اجرای بهتر طرح های این حوزه؛ با تشکیل کارگروه های مختلف برنامه ها مورد ارزیابی و بازنگری قرار می گیرند.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی حوزه امور اجتماعی افزود: جمعیت هلال احمر استان کرمان با توجه به میزبانی های متعدد منطقه ای برنامه های حوزه اجتماعی مانند طرح ملی پیمان، کسب و کارهای خرد، کارآفرینی، بومینو، آموزش سبک فرزندپروری، پیشگیری اولیه از اعتیاد در خوابگاههای دانش آموزی و….که ظرفیت بسیار خوبی در زمینه اجرای برنامه های حوزه های اجتماعی به دست آورده است به عنوان دبیرخانه کارگروه تخصصی حوزه امور اجتماعی انتخاب شد.
وی با اشاره به انتخاب ۱۰ استان در کارگروه تخصصی در حوزه های متنوع برنامه های تخصصی در سازمان جوانان بر اساس ظرفیت، توانمندی و عملکرد استانها، خاطرنشان کرد: طرح های سه ساله سازمان جوانان جمعیت هلال احمر که در قالب تفاهم نامه های شورای اجتماعی وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر اجرا شده اند، در این کارگروه مورد بررسی قرار می گیرند.
مشاور رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ضمن تشکر از حمایت های همه جانبه سازمان امور اجتماعی کشور و ستادمبارزه با موادمخدر و حضور مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری کرمان در این نشست خاطرنشان کرد: در این کارگروه ها نظرات کارشناسی و تجارب معاونین، کارشناسان حوزه جوانان، اساتید، صاحبنظران و اعضای جوانان فعال در خصوص نقاط قوت، ضعف، تهدید، فرصت ها و اثربخشی طرح های اجرا شده مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به برگزاری این نشست تخصصی به مدت دو روز افزود: همه نظرات و موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است و بعد از جمع بندی نهایی از سوی دبیرخانه این کارگروه به سازمان ارسال خواهد شد تا بعد از نهایی شدن برای اجرا به سایر استان ها ابلاغ شود.
محمدی با اشاره به بومی سازی برنامه های سازمان جوانان در حوزه امور اجتماعی افزود: هدف از بومی سازی طرح های حوزه اجتماعی این است که در استان ها ظرفیتی ایجاد کنیم تا بتوانند طرح های تخصصی با پیوست علمی و توجیهی با رویکرد اجتماع محور اجرا کنند.
وی در پایان با اشاره به نقش سازمان جوانان به عنوان ارزیاب و نظارت بر اثربخشی طرح های اجرایی در استان ها تصریح کرد: امیدواریم با تشکیل این کارگروه تخصصی، و توجه به شواهد علمی و پژوهشی شاهد کاهش ملموس آسیب های اجتماعی باشیم.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری کرمان؛ هلال احمر در حوزه مسائل اجتماعی فعال و پویا است
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری کرمان در جلسه کارگروه تخصصی حوزه امور اجتماعی جمعیت هلال احمر گفت: جمعیت هلال احمر در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی برنامه های بسیار خوبی اجرا کرده است.
زهرا موسی پور گفت: امروز شاهد رشد، تعالی و بالندگی جمعیت هلال احمر در سطح استان و کشور هستیم.
وی با اشاره به وقوع انواع حوادث طبیعی و غیرطبیعی در سطح استان افزود: خوشبختانه جمعیت هلال احمر کرمان در بخش های مختلف با تعامل خوب و موفق با سایر ارگان ها و نهادها توانسته است در مسئولیت های سخت و سنگین سربلند و موفق باشد.
وی با اشاره به اینکه هلال احمر به عنوان بزرگترین سازمان مردم نهاد در کشور فعالیت می کند، خاطرنشان کرد: اجرای برنامه های متفاوت در حوزه آسیب های اجتماعی مانند پیمان، بومینو، کسب و کارهای خرد و کار آفرینی در کنار رسالت اصلی هلال احمر باعث شده است این نهاد مردمی در حوزه اجتماعی فعال و موثر باشد.
وی با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر باید همچنان در حوزه مسائل اجتماعی فعال و پویا باشد، تصریح کرد: برگزاری جلسات ارزیابی و بررسی طرح های حوزه اجتماعی توسط متولیان اجرا کننده طرح ها یکی از عوامل موفقیت در اجرای موفق در برنامه های آتی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در پایان با اشاره به اهمیت شمردن جامعه هدف در سنین نوجوانی افزود: امروز در مدارس شاهد حضور هلال احمر با اجرای طرح های موفق آموزشی در حوزه امداد و پیشگیری از آسیب های اجتماعی هستیم.