به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد ؛ جلسه ستاد اربعین حسینی با هدف اجرای دستورالعمل و ساختار و بیان شرح وظایف و رصد فعالیت های در حال اقدام و انجام شده با حضور رییس کمیته نظارت و ارزیابی ستاد اربعین حسینی استان در دفترمدیرعامل جمعیت هلال احمر استان برگزار شد.

در این جلسه دو موضوع تقویت تعاملات در جهت تحقق حداکثری مصوبات ستاد تحت عنوان کمیته امداد و نجات اربعین حسینی (ع) که بر عهده جمعیت هلال احمر استان است گفتگو شد.

همچنین در این جلسه تاکید شد مصوبات ستاد و کمیته‌ها به کمیته نظارت و ارزیابی ارسال و پاسخ به موقع به تمامی مکاتبات در حداقل زمان داده شود.

رامشک، رئیس کمیته نظارت و ارزیابی ستاد اربعین حسینی استان با اشاره به ساختار ستاد اربعین در استان افزود: یکی از کمیته های های فعال در برگزاری مراسم اربعین حسینی کمیته نظارت و ارزیابی است که در این راستا با استفاده از تجارب گذشته فعالین این عرصه، با طراحی و اجرای برنامه های نظارتی و ارزیابی عملکرد کمیته های ذیل ستاد استانی اربعین در سه مقطع قبل، حین و پایان مراسم، در قالب انجام بازرسی های دوره ای و موردی اقدام خواهد شد تا با انسجام و اقدام به موقع و لازم نسبت به سالیان قبل، شاهد برگزاری منظم و باشکوه مراسم پر شور و معنوی اربعین حسینی  باشیم.