به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، پس از استماع گزارش اولیه منتخبین شورای عالی، محدودیت معاملات اقتصادی که در جلسه پیشین شورایعالی ایجاد شده بود مرتفع گردید و در راستای ارتقای شفافیت بیشتر و رعایت صرفه و صلاح جمعیت مقرر شد از این پس کلیه معاملات عمده در تمام بخش های تابعه جمعیت اعم از سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته منوط به طی تشریفات قانونی حاکم بر بدنه جمعیت گردد و مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی و با اخذ مجوز از کمیسیون معاملات جمعیت صورت پذیرد.

همچنین طبق تصمیم شورای عالی مقرر شد تا هرگونه فروش، مشارکت و انتقال اسناد و املاک شرکت ها و موسسات تابعه نیز با مجوز کمیسیون دایمی شورای عالی و عنداللزوم شورای عالی جمعیت هلال احمر طبق آیین نامه مربوطه انجام شود.

همچنین شورایعالی هلال احمر مقرر کرد گزارش نهایی هیات منتخبین با توجه به نظرات مطرح شده در این جلسه، در جلسه آتی شورا توسط بازرسین ارایه گردد.

دیدگاه‌ها