به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر ، رییس مرکز آموزش و نگهداری سگ های زنده یاب جست و جو و نجات با بیان این خبر گفت: در این دوره ۲۰ تن از مربیان تیم های آنست با آخرین استانداردهای جهانی نژاد سگ های ژرمن شپرد آشنا شدند.
اسماعیل اسکندری با اشاره به این که نژاد اصیل سگ های ژرمن شپرد با خطر دست کاری های ژنتیک مواجه هستند بر لزوم حضور تیم های آنست در این دوره تاکید کرد.
وی اظهار کرد: تیم آنست جمعیت هلال احمر متشکل از ۸۰ قلاده سگ ژرمن شپرد است که در هنگام بحران برای جست و جو و نجات افراد در زیر آوار به تیم های امدادرسان کمک می کنند.
یادآور می شود هر استان به دو قلاده سگ و استان تهران در ۴ پایگاه به ۸ قلاده سگ جستجو ونجات مجهز هستند و ۱۵ قلاده هم به عنوان پشتیبان در سازمان امداد و نجات نگهداری می شوند.