حوزه ریاست


نام و نام خانوادگی

عنوان

تلفن دفتر

نمابر

 دکتر علی اصغر پیوندی

رئیس جمعیت

۸۸۲۰۱۰۲۸-۲۹

۸۸۲۰۱۰۶۵

دکتر داود باقری

رئیس حوزه ریاست

۸۸۶۶۲۶۶۲-۳

۸۸۲۰۱۰۲۷

مهدی کرمی

مشاور رئیس و مدیرکل حراست

۸۸۲۰۱۰۲۰

۸۸۲۰۱۰۸۱

مجتبی ابراهیمی آشتیانی

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

۸۸۲۰۱۱۶۱-۲

۸۸۲۰۱۱۶۱

اسماعیل رمضانی

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی

۸۸۶۶۲۷۰۳

۸۸۲۰۱۱۰۱

دکتر داود باقری

سرپرست معاون امور بین الملل و حقوق بشردوستانه

۸۸۶۶۲۶۱۸-۹

۸۸۲۰۱۰۵۲

محبوبه احمدی

مدیر هسته مرکزی گزینش

۲-۸۸۲۰۱۰۳۱

۸۸۲۰۱۰۳۳

محمد ناطقی

مدیر دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

۸۸۲۰۱۰۳۸-۹

۸۸۲۰۱۰۷۴

فرحناز رافع

مشاور در امور زنان و خانواده

۷-۸۸۲۰۱۱۴۶

۸۸۲۰۱۰۲۷

دکتر علی فرجی

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی

۸۸۸۰۳۸۸۱

۸۸۸۰۸۶۶۶

دکتر کامران افشاریان

سرپرست بیمارستان ایرانیان دبی

۰۰۹۷۱۴۳۴۴۰۳۲۱

۰۰۹۷۱۴۳۴۴۰۳۲۲

دکتر سید علی مرعشی

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت

۸۶۷۴۴۱۰۶-۹

۸۸۹۱۲۴۷۶

ظاهر رستمی

مدیرعامل شرکت صنایع نساجی

۴۴۹۸۷۶۴۰-۲

۴۴۹۸۶۲۴۹

کاپیتان بیرانوند

مدیرعامل شرکت خدمات هلیکوپتری نوید

۴۴۶۳۵۷۰۸-۱۱

۴۴۶۳۵۷۱۲

سید محمد احمدی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری

۸۸۷۱۵۰۳۰

۸۸۷۰۱۰۱۲

دکتر نعیمی پور

رئیس بیمارستان نور افشار

۲۲۸۲۴۰۲۰
۲۲۸۲۴۰۳۰
۲۲۸۲۴۰۵۰

۲۲۸۲۴۰۶۰

دکتر سید محمد اکرمی

رئیس مجتمع دارویی درمانی هلال

۷۷۳۴۹۳۶۴

۷۷۳۴۸۷۲۱

تلفنخانه : ۸۸۲۰۱۰۰۰