حوزه ریاست


نام و نام خانوادگی

عنوان

تلفن دفتر

نمابر

 دکتر علی اصغر پیوندی

رئیس جمعیت

۸۸۲۰۱۰۲۸-۲۹

۸۸۲۰۱۰۶۵

حسن علایی

رئیس حوزه ریاست

۸۸۶۶۲۶۶۲-۳

۸۸۲۰۱۰۲۷

مهدی کرمی

مشاور رئیس و مدیرکل حراست

۸۸۲۰۱۰۲۰

۸۸۲۰۱۰۸۱

امیر فراتی

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

۸۸۲۰۱۱۶۱-۲

۸۸۲۰۱۱۶۱

اسماعیل رمضانی

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی

۸۸۶۶۲۷۰۳

۸۸۲۰۱۱۰۱

زهرا فلاحت

سرپرست معاونت امور بین الملل و حقوق بشردوستانه

۸۸۶۶۲۶۱۸-۹

۸۸۲۰۱۰۵۲

محمد ناطقی

مدیر هسته مرکزی گزینش

۲-۸۸۲۰۱۰۳۱

۸۸۲۰۱۰۳۳

محمد ناطقی

مدیر دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

۸۸۲۰۱۰۳۸-۹

۸۸۲۰۱۰۷۴

 

مشاور در امور زنان و خانواده

۷-۸۸۲۰۱۱۴۶

۸۸۲۰۱۰۲۷

دکتر علی فرجی

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی

۸۸۸۰۳۸۸۱

۸۸۸۰۸۶۶۶

دکتر مدرس زمانی

سرپرست بیمارستان ایرانیان دبی

۰۰۹۷۱۴۳۴۴۰۳۲۱

۰۰۹۷۱۴۳۴۴۰۳۲۲

دکتر حلی ساز

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت

۸۶۷۴۴۱۰۶-۹

۸۸۹۱۲۴۷۶

ظاهر رستمی

مدیرعامل شرکت صنایع نساجی

۴۴۹۸۷۶۴۰-۲

۴۴۹۸۶۲۴۹

کاپیتان بیرانوند

مدیرعامل شرکت خدمات هلیکوپتری نوید

۴۴۶۳۵۷۰۸-۱۱

۴۴۶۳۵۷۱۲

محمد خدابخشی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری

۸۸۷۱۵۰۳۰

۸۸۷۰۱۰۱۲

دکتر مجید نوری

رئیس بیمارستان نور افشار

۲۲۸۲۴۰۲۰
۲۲۸۲۴۰۳۰
۲۲۸۲۴۰۵۰

۲۲۸۲۴۰۶۰

دکتر سید محمد اکرمی

رئیس مجتمع دارویی درمانی هلال

۷۷۳۴۹۳۶۴

۷۷۳۴۸۷۲۱

تلفنخانه : ۸۸۲۰۱۰۰۰