اخبار / استانی

خدمات نوروزی هلال احمر مازندران با رویکردهای جدید ارائه می شود

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: طرح ملی خدمات نوروزی این جمعیت امسال با رویکردهای جدید و برنامه های متنوع اجرا می شود.

۴ ماه قبل

خدمات نوروزی هلال احمر مازندران با رویکردهای جدید ارائه می شود

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر مازندران؛ دکتر مجتبی اکبری در نشست مشترک مسئولان جوانان و داوطلبان هلال احمر استان گفت: استان مازندران همانند هرسال در نوروز ۹۸ نیز میزبان میلیونی مسافران خواهد بود و با توجه به این مهم ضروری است هم افزایی مجموعه نیروها و اعضای هلال احمراستان اعم از داوطلبان، جوانان و امدادگران به منظور ارائه خدمات شایسته به میهمانان نوروزی بیش از پیش تقویت شود.
دکتر اکبری با اشاره به اینکه طرح ملی خدمات نوروزی یکی از سنگین ترین برنامه های جمعیت هلال احمر در کشور است گفت: هدف راهبردی ما در نوروز امسال، اهتمام به خلاقیت های جدید، جذابیت های محیطی، تقویت نشاط اجتماعی و اجتناب از برنامه های تکراری است.
وی افزود: به اعتقاد ما ایام نوروز بهترین زمان ممکن برای تعامل بیشتر با مردم و آشنایی آنان با مفاهیم و اهداف هلال احمراست.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با تاکید بر اهتمام به برنامه های نرم افزاری و مغزافزاری در اجرای برنامه ملی خدمات نوروزی تصریح کرد: تاکید بر خدمات داوطلبانه براساس مفاد پیوست داوطلبی که برای همه فعالیتهای جمعیت هلال احمر قائل هستیم، محور همه اقدامات ما در اجرای طرح نوروزی است.
وی گفت: واقعیت این است که ما امسال در اجرای طرح ملی خدمات نوروزی علاوه بر فعالیتهای داوطلبانه، به مشارکت حداکثری مردم در این فرایند اهتمام ویژه داریم زیرا معتقدیم پایداری این خدمات منوط به حضور هوشمندانه و مشارکت داوطلبانه مردم است. دکتراکبری با اشاره به اینکه اجرای طرح ملی خدمات نوروزی درواقع مهمترین مانور عملیاتی هلال احمر در ارائه خدمات داوطلبانه است گفت:تمامی مراحل اجرای این طرح به دقت مورد پایش و سنجش قرار می گیرد و آسیب شناسی روزانه طرح از برنامه های مهم ما در نوروز امسال است.