اخبار

داوطلبان جوامع تاب‌آور می سازند

داوطلبان در سراسر دنیا با اهداف و دلایل متعددی در کارهای داوطلبی شرکت می‌کنند و شعار امسال روز جهانی داوطلب، “داوطلبان؛ جوامع تاب‌آور می‌سازند” است.

۱۱ ماه قبل

داوطلبان جوامع تاب‌آور می سازند

انسان به ذات، پاک است و میل به کمک به دیگران دارد. آموزه‌های دینی و فرهنگی نیز مزید بر علت شده و گرایش به نیکوکاری را در انسان می‌پروراند. همین امر جوامع را به سمت انجام کارهای داوطلبانه و دستگیری از نیازمندان و حمایت از قشر آسیب دیده سوق داده است.

به دلیل اهمیت و تاثیر شگرفی که وجود گروه‌های داوطلب در جوامع بشری داشته‌اند، سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۵، ۵ دسامبر (۱۴ آذر) را «روز جهانی داوطلب» معرفی کرد. این بهانه‌ای شده برای تجلیل از داوطلبان و تشویق سایران به پیوستن به گروه‌های داوطلبی و تشکل‌های مردمی.

داوطلبان در سراسر دنیا با اهداف و دلایل متعددی در کارهای داوطلبی شرکت می‌کنند و شعار امسال روز جهانی داوطلب، “داوطلبان؛ جوامع تاب‌آور می‌سازند” است.