جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران در سال 1922 میلادی( 1301 ه.ش) تحت عنوان جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران تأسيس شد و توسط كميته بين المللي صليب سرخ به رسميت شناخته شد و پس از آن به عضويت فدراسيون بين‌المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر درآمد.

از آغاز تأسيس، جمعيت ملي ايران به صورت مستقل فعاليت هاي خود را مطابق با اساسنامه و با نظارت هيأت مديران شروع و در شهرهاي مختلفي شعبات خود را ايجاد كرده است. غالبا مردم از طريق اوقاف و وجوه اهدايي عمده ترين نيازهاي مالي جمعيت را تامين مي كنند.از ابتداي كار، جمعيت ملي ايران در بسياري از فعاليت هاي عمومي همچون ارائه خدمات داوطلبانه، احداث بيمارستان هاي مامايي، تأسيس مراكز درماني رايگان، تأمين آب، ياري رساني به مراكز درماني ارتش مشاركت داشته است.

در سال 1980 جمعيت ملي ايران نام و نشان خود را به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تغيير و شعبات استاني و محلي و امكانات و فعاليت هاي خود را گسترش داد. در حال حاضر جمعيت هلال احمر ايران اصلي ترين سازمان بشردوستانه و يكي از اعضاي فعال نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر است.

در حال حاضر بيشترين فعاليت هاي جمعيت ملي ايران بر ارائه خدمات امدادي به افراد آسيب ديده سوانح طبيعي و ساخته دست بشر، انجام فعالیت های عام المنفعه و داوطلبانه و آموزش همگانی متمركز است.

ساختار جمعیت هلال احمر:

               سازمان امداد و نجات

                 سازمان داوطلبان

                سازمان جوانان

                سازمان تداركات پزشكي

                معاونت بهداشت،‎ْ‏‏ درمان و توانبخشي

                معاونت آموزش و پژوهش/مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران

                معاونت امور بين الملل و حقوق بين الملل بشردوستانه

                مركز پزشكي حج و زيارت

                مجتمع دارویی و درمانی هلال ایران

                شرکت صنایع نساجی هلال ایران

                 بیمارستان فوق تخصص نورافشار

                                                                       برنامه ها و فعاليت هاي جمعيت هلال احمر ايران

 

 *امداد و نجات، مديريت سوانح و كاهش خطرات

                انجام عمليات امداد و نجات به منظور كمك رساني به قربانيان حوادث مختلف در سطوح ملي و بين المللي

                تقويت و توسعه شبكه امداد و نجات در تمامي شعبات استاني

                توسعه تيم هاي سگ هاي جست و جو، نجات و جست و جو در آوار، كوهستان، دريا و امداد هوايي، امداد در حوادث جاده اي،  ارتباطات (وي اچ اف، اچ اف و تجهيزات ماهواره اي)،                    كمك هاي اوليه، اعزام فوري

                ارائه خدمات آموزشي براي تيم هاي امداد و نجات در حوزه هاي اصلي فعاليت از قبيل جست و جو و نجات قربانيان، خدمات كمك هاي اوليه، انتقال مجروحان به مراكز درماني،                             تدارك خدمات پناه گاه هاي موقت براي بازماندگان و نيز توزيع اقلام غذايي و زيستي ميان ساكنين پناه گاه ها

                افزايش منابع يا ظرفيت ها در زمينه ي پايگاه هاي امداد جاده اي، انبارداري، پايگاه هاي امداد و نجات ثابت و سيار، ساحلي، دريايي و كوهستان، هلي كوپترهاي امدادي و خودروهاي                   سبك و سنگين، به منظور پاسخ گويي مناسب در برابر افزايش و گستردگي سوانح در كشور

                احداث بزرگ ترين مركز بين المللي آموزش امداد و نجات در استان اصفهان

    *خدمات داوطلبانه

                شناسايي، استخدام و سازمان دهي منابع داوطلب و مشاركت هاي عمومي

                اجراي برنامه هاي ترويجي و فرهنگي به منظور ترويج فعاليت هاي بشردوستانه

                توسعه خدمات بشردوستانه و خيريه اي

                تدارك خدمات حمايتي براي آسيب ديدگان و افراد آسيب پذير در موقعيت هاي اضطراري و غير اضطراري

                هماهنگي در زمينه برنامه هاي آموزشي براي داوطلبان

                فعاليت هاي جمع آوري وجوه نقدي در مكان هاي عمومي

                برگزاري كمپين هماي رحمت در ماه رمضان كه امل فعاليت هاي توزيع بسته هاي غذايي ميان خانوارهاي نيازمند وبازداشت شدگان

                اجراي طرح فرشتگان رحمت كه شامل فعاليت هاي توزيع بسته هاي غذايي و پوشاك و لوازم تحرير ميان زنان سرپرست خانواده، خانوارهاي نيازمند

                ايجاد اردوگاه هاي آمادگي براي داوطلبان

                احداث اقامت گاه هاي داوطلبي در سراسر كشور

                 ارائه خدمات پزشكي توسط پزشكان داوطلب به صورت رايگان

*فعالیت‌های جوانان

                توسعه مشاركت جوانان در تصميم گيري و فعاليت ها

                آموزش آمادگي و دوره هاي بازآموزي براي اعضاي جوان با هدف انجام خدمات بشردوستانه

                سازمان دهي اردوگاه هاي جوانان و مشاركت اعضاي آنان در مسابقات و جشن واره ها

                تأسيس كتاب خانه، باشگاه هاي ورزشي، سينما، آمفي تئاتر و اردوگاه براي اعضاي جوان

                انجام آموزش هاي آمادگي در برابر زلزله براي براي مهد كودك ها و اعضاي جوان

 *خدمات پزشكي و بهداشتي

                درمان هاي اضطراري و بهداشتي

                فراهم سازي آموزشي و تجهيز گروه هاي توانبخشي به منظور ارائه خدمات توان بخشي در سوانح

                تأمين دارو و احتياجات پزشكي براي مراكز درماني خارج از كشور، واحد ها و تيم هاي عملياتي درماني در مناطق آسيب ديده

                تأمين دارو توسط مراكز دارويي براي بيماران نيازمند

                ارائه واكسيناسيون در 31 استان

                ايجاد مراكز درماني سيار

                تشكيل نيروهاي واكنش سريع در سوانح

                تشكيل شبكه هاي آموزشي در زمينه دوره هاي آموزشي ويژه سيستم هاي سيار

                برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت توان بخشي و واحد مراقبت بهداشتي اوليه

                امداد جاده اي و خدمات درماني اضطراري در زمان سوانح

                برگزاري سمينار راجع به مننژيت در زمان حج و شيوه هاي انتقال و پيش گيري

                افزايش ظرفيت پاسخ گويي به احتياجات مراقبت بهداشتي اوليه در زمان سوانح

                سازمان دهي و تجهيز بيمارستان هاي ميداني سريع الاحداث                 

                 سازمان دهي تيم هاي اضطراري واحد مراقبت بهداشتي اوليه، RDH, RH

خدمات توانبخشی*

             ارائه خدمات توان بخشي در سطوح ملي و بين المللي؛ اين خدمات شامل فيزيوتراپي، vocational therapy، اديومتري، گفتار درماني، آب درماني، كلينيك تغذيه، نورولوژي، هيپنوتيزم                  درماني، مكانوتراپي

                تأسيس مراكز ارتوپدي در شعبات استاني

*خدمات تداركات پزشكی

                ارائه احتياجات دارويي و درماني به مراكز درماني خارج از كشور

                انتقال فن آوري و توليد تجهيزات دارويي و درماني تخصصي در راستاي فعاليت هاي بشردوستانه هلال احمر

                مشاركت استراتژيك با شركت هاي داخلي و خارجي در زمينه توليد داروهاي جديد

                توسعه صادرات و ورود به بازارهاي جهانيبا بهره مندي از فرصت هاي موجود

                بهبود شبكه پخش فرآورده هاي دارويي با هدف دست يابس به شاخص ها و ارائه خدمات به عموم

                گسترش توليد داروهاي گياهي علي الخصوص در زمينه داروهاي سنتي

                توسعه ارتباطات با دانشگاه ها با هدف بهره مند شدن از دانش فن آوري هاي

                انجام تحقيقات مستمر به نمظور دست يابي به فن آوري هاي جديد با همكاري دانشگاه هاي و مراكز تحقيقاتي

                توليد دستگاه هاي بسته بندي خودكار انسولين

                نظارت و بهبود روند استرليزه كردن محصولات مصرفي پزشكيبا استفاده از اكسيد اتيلن

                توليد سرنگ هاي و ست دياليز و تالاسميا

                توليد دستگاه آزمايش نشتي ست هاي ونوس و آرتريال

                توليد بيكربونات سديم ساكس براي همودياليز

                ارائه بسته هاي امدادي مواد غذايي 24، 48 و 72 ساعته توليد شده براي حوادث و سوانح طبيعي

                توليد داروهاي گياهي

                توليد پلت هاي دارويي

*خدمات پزشكي حج و زيارت

                ارائه خدمات بهداشتي به زائرين عتبات مقدسه و حجاج با هدف اطمينان از به كارگيري امكانات بهداشتي و در ماني مناسب و كادر متخصص در زمان انجام مراسم حج و زيارت      

                استخدام متخصيص بهداشت براي نظارت بر سلامت مواد غذايي و محيط

                بررسي شرايط بهداشتي هتل ها و اقامت گاه هاي اجاره شده توسط مركز پزشكي حج و زيارت

                نظارت بر مواد غذايي و سلامتي كاركنان

                نظارت بر محيط اقامت زائرين

                نظارت بر رستوران ها

                نظارت و بررسي وضعيت منابع آب

                پيش گيري هاي بهداشتي در صورت شيوع بيماري هاي فراگير

                استخدام پزشك براي كاروان هاي زيارتي

                ارائه معاينات پزشكي براي حجاج

                استخدام كادر پزشكي و پيراپزشكي براي بيمارستان ها

                تأمين و ارسال اقلام دارويي و پزشكي

                ارائه معاينات پزشكي براي كادر اجرايي

                ايجاد و تجهيز بيمارستان ها و مراكز درماني مركز پزشكي حج و زيارت

                دوره هاي آموزشي ويژه و فني براي كادر پزشكي و پيرا پزشكي

                استخدام پزشك، پيراپزشك براي بيمارستان ها و كاروان هاي زيارتي

                ارائه خدمات درماني و معاينات پزشكي براي زائرين

                ايجاد كاروان هاي خدمات اورژانسي و ارائه آموزش هاي لازم براي زائرين

*همكاري ها و ارتباطات بين المللي

                توسعه روابط دوستانه و همكاري هاي ثمربخش با فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر، كميته بين المللي صليب سرخ، جمعيت هاي ملي صليب سرخ و                     هلال احمر، سازمان هاي بين المللي و آژانس هاي سازمان ملل فعال در زمينه بشردوستانه از طريق امضاي موافقت نامه

                  معرفي تلاش هاي بشردوستانه با برگزاري ميزگردها، سمينارها، نشست ها و كارگاه هاي آموزشي بين المللي

                  همكاري با سازمان هاي بين المللي به منظور اجراي پروژه هاي بين المللي با هدف ياري رساني به آسيب ديدگان  بعد از وقوع حادثه

                 هماهنگي با جمعيت هاي ملي صليب سرخ و هلال احمر به منظور فراهم سازي مشاركت داوطلبان و كاركنان برجسته جمعيت هاي مذكور در كارگاه ها و دوره هاي آموزشي جمعيت                      هلال احمر در ايران از قبيل ارتوسيس و پروتسيس

                تسهيل در اجراي توسعه پروژه ها و ظرفيت سازي بانوان، جوانان، داوطلبان، توسعه هاي سازماني، برنامه هاي بهداشتي و روان شناسي اجتماعي در كشور

                مشاركت مديران جمعيت هلال احمر ايران، داوطلبان و كاركنان در نشست ها، ميزگردها، سمينارها، اجلاس ها و كارگاه هاي آموزشي بين المللي

*آموزش و پژوهش

                سازمان دهي دوره هاي آموزشي از راه دور مديريت بحران

                برگزاري آموزش هاي ويژه امداد و نجات

                آموزش هاي عمومي در زمينه نيازهاي اوليه مرتبط با شرايط اقليمي و قومي

                ارائه آموزش هاي مهم و نكات امنيتي در خصوص سوانح طبيعي و غير طبيعي

                برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه  در خصوص امداد جاده اي، نجات از زير آوار، اقدامات پشتيباني در زمان عمليات امدادي، حمايت هاي روانشناسي

                ترويج و تبادل اطلاعات مفيد در زمينه اهداف و اصول جمعيت هلال احمر ايران

                بهبود آمادگي در برابر سوانح، پاسخ گويي و بازتواني ميان كاركنان و مديران عامل جمعيت هلال احمر ايران

                آموزش منابع انساني ماهر

                بهبود مهارت كاري به منظور بهره وري بهتر

                ايجاد هماهنگي ميان مهارت و دانش كاري مرتبط با فعاليت هاي جمعيت هلال احمر

                برگزاری دوره های آنلاین آموزش همگانی