اخبار / ستادی

رئیس اداره عملیات هلال احمر قطر: هلال احمر ایران به شکلی کارآمد سیل کشور را مدیریت کرد

رئیس اداره عملیات جمعیت هلال احمر قطر تاکید کرد: فعالیت های هلال احمر ایران در سیل کشور بسیار تاثیرگذار و همانطور که تمام کارشناسان اذعان دارند این جمعیت نمونه ای مثال زدنی برای منطقه منا و حتی فراتر از آن است.

۳ ماه قبل

رئیس اداره عملیات هلال احمر قطر: هلال احمر ایران به شکلی کارآمد سیل کشور را مدیریت کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ اسماعیل السخنی در دیدار با مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: به همراه همکارانم در تیم ارزیابی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر از مناطق سیل‌زده استان خوزستان بازدید کردیم. فعالیت‌های هلال احمر ایران ما را بسیار تحت تاثیر قرار داد و همانطور که همه کارشناسان اذعان دارند، هلال احمر ایران به عنوان جمعیتی مثال زدنی برای منطقه منا و حتی خارج از منا است.

وی با بیان اینکه ظرفیت و توانمندی استان خوزستان و همکاری شما در سطح استانی از بسیاری از جمعیت‌های ملی قویتر است تاکید کرد: هلال احمر ایران با مدیریت خوب و کارآمد، توانسته به سرعت به این حادثه ملی پاسخگویی مطلوب داشته باشد. در حقیقت ما اینجا هستیم تا از تجربه و دانش فنی شما در رویارویی با بحران‌های متفاوت استفاده کرده و سطح آگاهی و توانمندی خود را ارتقاء دهیم.

رئیس اداره عملیات جمعیت هلال احمر قطر با اشاره به اینکه این جمعیت از کمک و حمایت دولت و مردم برای پاسخگویی به اینچنین حوادث و سوانحی استفاده می کند، افزود: اکنون درصدد آن هستیم تا ابعاد این حادثه را ارزیابی کرده و بتوانیم کمک‌های بیشتری را هم از مردم و هم از دولت قطر جذب کنیم.

السخنی با تاکید بر روابط بسیار خوب و در سطح بالای میان دو کشور ایران و قطر خاطرنشان کرد: هدف ما ارتباط و همکاری بلندمدت با جمعیت هلال احمر ایران است و درصددیم تا در فاز بازتوانی و بازسازی همکاری داشته باشیم و همینطور می‌خواهیم که در حوزه توان افزایی جمعیت ملی نیز شریک باشیم.