اخبار / ستادی

راه‌اندازی مرکز جامع توانبخشی در مجتمع دارویی – درمانی هلال‌ایران

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر از راه اندازی مرکز جامع توانبخشی در مجتمع دارویی درمانی هلال ایران در سه ماه آینده خبر داد.

۴ ماه قبل

راه‌اندازی مرکز جامع توانبخشی در مجتمع دارویی – درمانی هلال‌ایران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ دکتر حسن صفاریه گفت: با هدف توسعه مراکز توانبخشی هلال در سراسر کشور و با توجه به تاکید رئیس جمعیت، مرکز جامع توانبخشی مجتمع دارویی – درمانی هلال ایران در منطقه شرق تهران نیز به زودی راه اندازی می شود.

وی گفت: واحدهای کاردرمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، شنوایی شناسی و … در این مرکز فعالیت خواهند داشت. ارزیابی های اولیه انجام شده و در سه ماه آینده این مرکز آغاز به کار می کند.

بنابراین گزارش، هم اکنون ۱۶۱ واحد توانبخشی و هشت مرکز جامع توانبخشی هلال احمر در ۳۱ استان کشور فعال است.