جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

شنبه ، 10 خرداد 1399
شورای معاونین

نام و نام خانوادگی

عنوان

شماره تماس

نمابر

دکتر کریم همتی

رئیس جمعیت

۸۵۶۳۴۳۷۳  

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین معزی

نماینده ولی فقیه در جمعیت

۸۸۶۶۲۷۲۹-۳۰ ۸۸۶۶۲۷۳۲

-

دبیرکل

۸۸۶۶۲۷۷۳-۴ ۸۸۶۶۲۷۷۶
محمدرحیم شهریاری سرپرست خزانه‌داری کل و ذیحساب ۸۸۲۰۱۰۳۴-۵ ۸۸۲۰۱۰۳۶

-

رئیس حوزه ریاست

۸۸۶۶۲۶۶۲-۳ ۸۸۲۰۱۰۲۷

مرتضی سلیمی

رئیس سازمان امداد و نجات

۶۶۲۵۰۸۳۱

۶۶۲۵۲۶۳۰

دکتر محمد گل‌فشان

رئیس سازمان جوانان

۸۸۶۷۰۷۳۰-۳۱

۸۸۲۰۱۲۳۰

دکتر محمد نصیری

رئیس سازمان داوطلبان

۸۸۸۰۷۴۰۲

۸۸۹۱۹۱۴۰

دکتر محسن مومنی

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

۸۸۲۰۱۰۸۰

۸۸۶۶۲۷۷۰

۸۸۲۰۱۰۶۰
دکتر خسرو رحمانی سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری ۸۸۹۵۳۷۱۱
۸۸۹۸۰۷۱۷
۸۸۹۵۴۰۰۷

زهرا فلاحت

معاون امور بین الملل و حقوق بشردوستانه

۸۸۶۶۲۶۱۸-۹ ۸۸۲۰۱۰۵۲

-

معاون حقوقی و امور مجلس

۸۸۲۰۱۰۹۲-۳ ۸۸۶۶۲۶۹۵

دکتر فريد مراديان

سرپرست معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی

۸۸۲۰۱۲۱۲-۴ ۸۸۲۰۱۲۱۲

مجید شهیدی

مشاور رئیس و مدیرکل حراست

۸۸۲۰۱۰۲۰ ۸۸۲۰۱۰۸۱

حسین عارفی

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

۸۸۲۰۱۱۶۱-۲ ۸۸۲۰۱۱۶۳

اسماعیل رمضانی

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی ۸۸۶۶۲۷۰۳ ۸۸۲۰۱۱۰۱

 افشین یگانه

مدیرکل مجامع، هماهنگی و امور استان‌ها ۸۸۲۰۱۰۳۰ ۸۸۲۰۱۱۱۱
حجت الاسلام والمسلمین فضل الله ذاکری معاون نظارت و امور شرعی حوزه نمایندگی ولی فقیه ۸۸۲۰۱۱۱۲ ۸۸۲۰۱۱۱۴
 یاسر احمدوند معاون فرهنگی و امور استان‌های حوزه نمایندگی ولی فقیه ۸۸۲۰۱۱۳۶ ۸۸۲۰۱۷۲۷
شاهین فتحی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران
۸۸۹۰۱۱۱۴
۸۸۹۰۳۲۲۰
۸۸۹۰۳۲۲۵
دکتر حسن صفاریه

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی

۸۳۷۰۲۴۰۶
۸۸۸۰۸۶۶۵
-

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه

۸۸۲۰۱۰۳۸-۹
۸۸۲۰۱۰۳۸-۹
سید علی مرعشی

سرپرست مرکز پزشکی حج و زیارت

۸۶۷۴۴۱۰۶ ۸۸۶۷۸۷۸۷