اخبار / استانی

ضرورت استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی در جهت تحقق اهداف هلال احمر

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران در نشست دبیران کانونهای روستایی جمعیت هلال احمر استان در بابلسر گفت: تاثیرگذاری بر محیط اطراف با استفاده از ابزارهای نوین اطلاع رسانی و ارتباط گیری، از رویکردهای مهم و موثر در توسعه و ترویج آرمانهای هلال احمر است.

ضرورت استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی در جهت تحقق اهداف هلال احمر

به گزارش روابط عمومی هلال احمر مازندران؛ دکتر اکبری تصریح کرد: وقتی می گوییم کانون روستایی منظور این نیست که سطح کیفی آن در مقایسه با کانون شهری پایین تر است.

وی افزود: سرعت پیشرفت در حوزه های مختلف به ویژه در مقوله فن آوری های اطلاعاتی، فاصله شهرها و روستاها را از منظر دسترسی به اطلاعات از میان برده است.

وی گفت: کانون های روستایی امروزه همپای کانون های شهری و بلکه بیشتر از کانون های شهری فعالیت می کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به توسعه کانالهای ارتباطی و اطلاعاتی در جهان گفت: باید از این ابزارهای نوین در جهت دسترسی به افراد مختلف و تاثیرگذاری مثبت بر روی آنان در جهت اهداف جهانشمول هلال احمر استفاده کنیم.

دکتراکبری با اشاره به اصول و اهداف جمعیت هلال احمر در راستای ترویج صلح و نوع دوستی و صیانت از کرامت انسانی گفت: برای تحقق این اهداف ابتدا باید با شناسنایی محیط اطراف، میزان تاثیرگذاری خود بر این محیط را ارزیابی کنیم.

وی گفت: سوال مهم در این مقوله این است که چگونه باید بر محیط اظراف تاثیر بگذاریم. دکتر اکبری شناسایی دقیق مولفه های محیط اطراف و همچنین بررسی قابلیتهای خود با هدف تاثیرگذاری مثبت بر محیط اطراف را دو اصل مهم در راستای تحقق این هدف عنوان کرد و تصریح کرد: کیفیت و چگونگی تاثیرگذاری بر دیگران و محیط اطراف از دیگر شروط مهم تاثیرگذاری موثر بر محیط اطراف است.

دکتراکبری با تاکید بر شناسایی نگرش حاکم بر محیط اطراف گفت: زبان تعامل و پاسخگویی به پرسش های دیگران در محیط اطراف برای برقراری ارتباط موثر با دیگران مولفه بسیار مهمی در تحقق این استراتژی است.

وی با تاکید بر مسئولیت پذیری و تلاش برای ایجاد آینده ای بهتر، جریان سازی موثر را از راهکارهای مهم تحقق اهداف هلال احمر به ویژه رسالت سازمان جوانان دانست.

بازدید: 118

دیدگاه کاربران