اخبار / ستادی

عضویت رئیس حوزه ریاست در کارگروه تطبیق، هیات امنا مجتمع درمانی و کارگروه ارتقا سلامت نظام اداری

دکتر پیوندی در احکامی جداگانه حسن علایی را به عنوان « عضو کارگروه تطبیق برنامه و بودجه جمعیت»، «عضو هیات امناء مجتمع دارویی درمانی هلال ایران» و عضو کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» منصوب کرد.

۱۰ ماه قبل

عضویت رئیس حوزه ریاست در کارگروه تطبیق، هیات امنا مجتمع درمانی و کارگروه ارتقا سلامت نظام اداری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، دکتر علی اصغر پیوندی؛ رئیس جمعیت هلال احمر در این احکام از رئیس حوزه ریاست جمعیت هلال احمر خواسته است با مدنظر قرار دادن اسناد بالادستی نسبت به تحقق مفاد برنامه پنجساله جمعیت مطابق دستورالعمل نحوه فعالیت کارگروه مذکور و همچنین با توجه به اهداف انساندوستانه جمعیت هلال احمر مبتنی بر تلاش در امر سلامت جامعه و ارائه خدمات اجتماعی در راستای تسکین آلام بشری، با حضور مستمر در جلسات هیات امناء مجتمع دارویی درمانی هلال ایران، تمام همت و توان علمی و اجرایی خویش را در راستای توسعه و ارتقاء کیفی به کار گیرد.

همچنین نظر به لزوم ایجاد یکپارچگی و تسریع در امور مربوط به بیمارستان ایرانی دبی، مسئولیت هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به مراکز درمانی جمعیت هلال احمر در دبی را به رئیس حوزه ریاست واگذار می شود،بدیهی است تمامی سازمان‌ها، معاونت‌ها و مدیریت‌های جمعیت موظف اند در انجام امور مربوط به بیمارستان ایرانی دبی با هماهنگی وی اقدام کنند.