اخبار / ستادی

فرصت سازی برای ارائه خدمات داوطلبانه در اجرای طرح «سلامت‌یار»

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: طرح «سلامت یار»، طرحی مفید برای فراهم آوری فرصت ارائه خدمات داوطلبانه به بیماران کم توان بستری در بیمارستان های پایلوت است.

۹ ماه قبل

فرصت سازی برای ارائه خدمات داوطلبانه در اجرای طرح «سلامت‌یار»

به گزارش روابط عمومی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، محمد نصیری در جلسه  هماهنگی طرح «سلامت یار» با روسای شعب جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: عمده کار داوطلبان مشارکت کننده در طرح سلامت یار حمایتی بوده و کمک در  پذیرش، ترخیص، حمایت روانی و راهنمایی بیماران در راستای تسکین آلام بیماران و خانواده های آن ها را از شرح وظایف سلامت یاران عنوان کرد و افزود: امید است این طرح، مکمل طرح تحول سلامت در ارائه خدمات درمانی به مردم و افزایش رضایتمندی شان باشد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با وزارت بهداشت جهت ارائه آموزش‌های لازم به سلامت‌یاران ادامه داد: به دنبال این اقدامات، شرح وظایف سلامت‌یاران داوطلب جمعیت هلال احمر تدوین و به آنها تبیین شده است. سلامت‌یاران نیز پس از طی این دوره، به مراکز درمانی معرفی می‌شوند.

نصیری خاطرنشان کرد:«سلامت یار»؛ طرحی مفید برای فراهم آوری فرصت ارائه خدمات داوطلبانه به بیماران کم توان بستری در بیمارستان های پایلوت است که مبانی نظری این برنامه در سال های گذشته پی‌ریزی و اجرای آزمایشی آن در بیمارستان های پایلوت استان تهران  آغاز شد.

وی اصلاح شیوه های اجرای طرح مذکور و تقویت آن را از اولویت های سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر دانست.