اخبار / انتشارات

شماره ۳۷ فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات منتشر شد

فصلنامه دوره دهم شماره ۳۷ علمی پژوهشی امداد و نجات به همت موسسه آموزش علمی کاربردی هلال احمر منتشر شد.

۴ ماه قبل

شماره ۳۷ فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت؛ این فصلنامه دارای رتبه علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور است. محورهای این شماره امداد و نجات در سوانح، مدیریت بحران، بهداشت درمان و توانبخشی در سوانح، تغذیه، اپیدمی ها، خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت روانی، تروما تریاژ، حقوق بشردوستانه بین اللمل، الگوهای آموزشی برای حوادث وسوانح، سوانح زیست محیطی و پیامدهای ناشی از آن، امداد و نجات در حوادث CBRN بود.

در این شماره مقالات ارزیابی وضعیت مدارس ناحیه دو آموزش کلان شهر اصفهان در بحران های احتمالی و تخلیه اضطراری جمعیت، سنجش میزان آسیب پذیری اجتماعی و تاب آوری اجتماعی در برابر زلزله، ‌تعیین ریسک فعالیت های بحرانی سیستم مدیریت تداوم حیات سازمانی مبتنی بر استاندارد ایزو ۲۲۳۰۱، تاثیر آموزش های امدادی مبتنی بر روش های فراحافظه و فراشناخت بر یادگیری امدادگران جمعیت هلال احمر، ارزیابی تاثیر تجهیزات حفاظت فردی بر استرس گرمایی آتش نشانان، بررسی رابطه صداقت رهبری برخستگی عاطفی نیروهای امدادی با نقش میانجی رهبری اخلاقی در جمعیت هلال احمر سمنان، شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در کارکنان فوریت های پزشکی شهر قزوین با استفاده از تکنیک cream، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه جمعیت هلال احمر را می خوانیم.