اخبار / ستادی

مدافعه گری مهم‌ترین اقدام جمعیت هلال احمر در افزایش سرمایه اجتماعی

مشاور رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به سپرده شدن سرمایه اجتماعی به هلال احمر در برنامه ششم توسعه گفت: مدافعه گری مهم‌ترین اقدامی است که جمعیت هلال احمر برای افزایش سرمایه اجتماعی می تواند انجام‌دهد.

۸ ماه قبل

مدافعه گری مهم‌ترین اقدام جمعیت هلال احمر در افزایش سرمایه اجتماعی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، در ادامه اجلاس مدیران و روسای شعب، یارمند مشاور رییس جمعیت در بخش تبیین برنامه پنج ساله هلال احمر توضیحاتی در مورد آینده نگری و ضرورت توجه به این مبحث در برنامه ریزی ها ارائه کرد.

وی همچنین به برنامه ششم توسعه و نقشی که در آن برای هلال احمر مشخص شده اشاره کرد و گفت: در ماده ۷۷ این برنامه هلال احمر متولی ایجاد سرمایه اجتماعی، تاب آوری مقابل حوادث و آموزش‌های عمومی است. در این میان سرمایه اجتماعی وظیفه ای جدید و سنگین است که بر دوش هلال احمر گذاشته شده است.

یارمند با بیان اینکه حفظ سرمایه اجتماعی تنها معطوف به هلال احمر نمی تواند باشد در مورد نقشی که این نهاد می تواند ایفا کند گفت: مدافعه گری کاری است که هلال احمر برای افزایش سرمایه اجتماعی می‌تواند انجام دهد. در این زمینه باید سرمایه اجتماعی را تعریف و بر اساس آن فرهنگ سازی کنیم.

وی ادامه داد: در مراحل بعدی باید ارزیابی‌ها را مد نظر قرار دهیم، رصد و مدافعه گری کنیم و در نهایت در حدی که می توانیم اقدامات عملی داشته باشیم.