مدیران عامل استان‌ها


نام استان

نام مدیر عامل

شماره مستقیم دفتر

تلفنخانه

اذربایجان شرقی

سعید کنعانی

۰۴۱۳۳۳۴۵۴۰۵

۳۳۳۶۱۴۱۶

اذربایجان غربی

سعید رهبر سوره

۰۴۴۳۳۸۶۰۹۲۰

۳۳۸۵۰۱۴۱

اردبیل

رامین معبودی

۰۴۵۳۳۲۳۱۳۰۰

۳۳۲۳۰۰۱

استان البرز

دکتر ناصر چرخساز

۰۲۶۳۲۵۵۸۰۱۹

۳۲۵۵۸۰۰۵

اصفهان

دکترمحسن مومنی

۰۳۱۳۶۶۱۵۵۵۶

۳۶۶۱۰۰۴۱

ایلام

حسین عارفی

۰۸۴۳۲۲۳۶۹۰۳

۳۲۲۳۶۹۰۰

بوشهر

حسین درویشی

۰۷۷۳۳۳۲۸۶۲۰

۳۳۳۵۲۴۰

تهران

حسین کتابدار

۰۲۱۸۸۹۰۱۱۱۴

۸۸۹۰۰۱۱۱

چهارمحال وبختیاری

سید احمد مرتضوی

۰۳۸۳۳۳۷۷۰۱۷

 

خراسان رضوی

دکترسید مجتبی احمدی

۰۵۱۳۷۶۷۱۲۰۰

۳۷۶۳۸۸۱۰

خراسان شمالی

محسن نجات

۰۵۸۳۲۴۰۱۲۳۳

۳۲۲۵۲۰۰۵

خراسان جنوبی

رحیم شهریاری

۰۵۶۳۲۴۲۳۲۹۴

۳۲۴۲۱۹۹۰

خوزستان

دکتر علی خدادادی

۰۶۱۳۳۹۲۵۵۶۰

۳۳۹۲۵۵۶۱

زنجان

شهرام میرزایی

۰۲۴۳۳۳۲۲۷۸۴

۳۳۳۲۹۰۴۶

سمنان

دکتر حسن شکراللهی

۰۲۳۳۳۴۴۰۷۵۳

۳۳۴۵۸۲۸۱

سیستان بلوچستان

رسول راشکی

۰۵۴۳۳۲۲۹۱۹۳

۳۳۲۳۰۷۱۷

فارس

حسین درویشی

۰۷۱۳۷۳۹۵۵۴۴

۳۲۳۳۴۴۴۴

قزوین

دکتر حسن آصفی

۰۲۸۳۳۳۶۵۵۷۷

۳۳۳۶۵۸۶۱

قم

دکتر محمد گل فشان

۰۲۵۳۷۷۰۷۷۶۰

۳۷۷۰۸۱۸۵

کردستان

محمدباقر محمدی

۰۸۷۳۳۱۲۹۵۷۳

۳۳۱۶۸۰۰۷

کرمان

رضا فلاح

۰۳۴۳۲۱۱۰۰۲۸

۳۲۱۲۰۳۸۱

کرمانشاه

دکتر آرش زره‌تن لهونی

۰۸۳۳۷۲۴۰۹۴۴

۳۷۲۴۱۳۰۵

کهکیلویه بویراحمد

سیدامان اله جهانبین

۰۷۴۳۳۲۲۸۱۲۱

۳۳۲۲۳۰۸۵

گلستان

محمدعلی هروی

۰۱۷۳۲۲۲۲۶۷۷

 

گیلان

مهدی ولی پور

۰۱۳۳۳۲۵۵۰۸۳

۳۳۲۵۵۰۶۱

لرستان

صارم رضایی

۰۶۶۳۳۳۱۹۸۰۱

۳۳۳۱۵۲۲۱

مازندران

مجتبی اکبری

۰۱۱۳۳۲۸۴۲۳۸

۳۳۲۸۳۰۴۵

مرکزی

دکتر محمد محمدی

۰۸۶۳۲۲۲۶۰۳۰

۳۲۲۲۶۰۳۱

هرمزگان

علی اعمی برنطین

۰۷۶۳۳۶۶۱۵۶۶

۳۳۶۶۱۵۶۵

همدان

دکتر بهروز کارخانه ای

۰۸۱۳۸۲۴۷۹۴۶

۳۸۲۴۷۹۴۲

یزد

محسن حرازی‌زاده

۰۳۵۳۸۲۱۸۴۹۲

۳۸۲۱۳۵۹۸

کیش

شهاب الدین محمدی عراقی

۰۷۶۴۴۴۴۰۷۰۵