اخبار / استانی

ضرورت تقویت نقش خانه های هلال در محلات شهری و روستایی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران بر ضرورت تقویت نقش خانه های هلال در محلات شهری و به ویژه در مراکز دهستانها تاکید کرد.

۸ ماه قبل

ضرورت تقویت نقش خانه های هلال در محلات شهری و روستایی

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر مازندران؛ دکتر مجتبی اکبری در نشست مدیران جمعیت هلال احمراستان با اشاره به برنامه راهبردی این جمعیت برای راه اندازی ۱۳۱ خانه هلال و مدیریت بحران روستایی تا پایان سال جاری گفت: بخش عمده ای از این طرح عملیاتی شده و در مناطق باقیمانده نیز تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.

وی با تاکید براینکه در مرحله دوم، راه اندازی خانه های هلال در محلات شهری را در برنامه داریم که هم اکنون در برخی از شهرستانهای استان اجرایی شده است گفت: خانه هلال در حقیقت یک شعبه کوچک از هلال احمراست که نقش بسیار محوری در مدیریت بحران خواهد داشت.

دکتر اکبری جذب و آموزش نجاتگر، اجرای طرح خادم، اجرای شبکه داوطلبی، راه اندازی طرح توسن و همچنین اجرای طرح خانه های هلال و مدیریت بحران روستایی را از جمله برنامه های مهم هلال احمراستان عنوان کرد که در سال جاری با جدیت کامل در دستور کار قرار گرفت و نتایج حاصل شده بسیار مطلوب بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان، جذب و آموزش را از مولفه های هدف گذاری شده در پروتکل خانه های هلال عنوان کرد و افزود: خانه های هلال مناسب ترین روش برای توانمندسازی ساکنان مناطق روستایی است و این مهم باید به صورت جدی پیگیری شود. دکتراکبری گفت: عملکرد مدیران شعب در موضوع خانه های هلال یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی ما است و همه معاونت ها باید در راستای تحقق اهداف  مزبور مشارکت موثر داشته باشند.