اخبار / ستادی

پاسخگویی رضایت‌بخش هلال‌احمر به درخواست‌های مردمی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات

بنا بر گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در دو سال گذشته میزان رضایت مردمی از پاسخ های هلال احمر در زمینه دسترسی به اطلاعات این جمعیت، در میان ۳۵۴ سازمان/نهاد بالا، برآورد شده است.

۱ هفته قبل

پاسخگویی رضایت‌بخش هلال‌احمر به درخواست‌های مردمی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ این جمعیت در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۹۶ به سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات که قانون آن در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید، متصل شد و با حکم رئیس جمعیت هلال احمر، کمیته اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هلال‌احمر با دبیری مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت تشکیل و همچنین وی به عنوان نماینده هلال احمر در دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات معرفی شد.
براین اساس، در مدت دوسال گذشته ۳۱ درخواست مردمی در سامانه ثبت شده که با تعامل خوب واحدهای تابعه هلال احمر، به تمامی این سوالات پاسخ داده شده و طبق گزارش مندرج در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، میزان رضایت مردمی از پاسخ های جمعیت به جز پاسخ یک درخواست، در بین ۳۵۴ سازمان/نهاد بالا برآورد شده است.
لازم به ذکر است یکی از حقوق مندرج در منشور حقوق شهروندی، حق دسترسی به اطلاعت است که مطابق با ماده ۳۰ منشور، حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در موسسات عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه بندی شده و مورد نیاز جامعه می باشند.
در جهت نهادینه شدن این مهم، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۸ مصوب شد. مطابق ماده ۸ این قانون، «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد»