آگهی

اخبار / ستادی

پروژه‌های داوطلبی نوآورانه معرفی و تقدیر می‌شود

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: معرفی و تقدیر از پروژه های داوطلبی خلاقانه و نوآورانه به عنوان یکی از برنامه های آتی سازمان است، چراکه اجرای پروژه های داوطلبانه در یک منطقه باید زمینه ساز بهبود وضع ساکنان به خصوص در زمینه سلامت شود.

۳ ماه قبل

پروژه‌های داوطلبی نوآورانه معرفی و تقدیر می‌شود

به گزارش روابط عمومی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، محمد نصیری در ارتباط ویدئو کنفرانس با معاونان داوطلبان جمعیت هلال احمر استان های کشور گفت: پروژه های جدید داوطلبی نیز بر اساس آیین نامه خدمات داوطلبانه تعریف و ارزیابی می شود و میزان آورده ریالی و همکاری با موسسات مردم نهاد از معیارهای انتخاب پروژه های داوطلبی خلاقانه است.

وی گفت: اجرای پروژه های نوآورانه داوطلبی همسو با اهداف جمعیت هلال احمر برای تامین اصلی ترین نیازهای گروه های آسیب پذیر از عومل پویایی سازمان داوطلبان به شمار می رود، از گذشته تا کنون نیز ایده برخی از طرح ها و برنا مه های ملی سازمان، از اجرای پروژهای داوطلبی در سطح شهر ها و استان ها برگرفته شده که به مرور با انجام مطالعات و کارشناسی ها، پردازش شده و توسعه یافته است.

در این جلسه، معاونان داوطلبان هر یک از استان ها به صورت اختصاری به تشریح پروژه های داوطلبی اجرا شده در استان خود که به طور عمده به مسائلی همچون کارآفرینی، حمایت معیشتی، ارائه خدمات سلامت و غربالگری و توانمندسازی معطوف شده است، پرداختند.