امدادگران دستان خدا روی زمین هستند /ساعت صفر 134 / فیلم

برنامه ساعت صفر در قسمت صد و سی و چهارم؛ امیر استکی،‌نجاتگر کوهستان از روابط بین امدادگران می گوید و صمیمیت امدادگران را نشات گرفته از قرار گرفتن آنها در موقعیت‌های متفاوت می داند. او از سختی‌های کار خود می گوید و آماده باش‌های 24 ساعته، او از مردم می خواهد: دوره کمک‌های اولیه را یاد بگیرند زیرا امدادگران دستان خدا روی زمین هستند و باید به واسطه آنها زندگی دوباره به انسان‌های زیادی برگردد. در بخش دوم به عملیات جستجو نجات برای فرد حادثه دیده در مناطق صعب العبور منطقه باران کوه استان گلستان می پردازد.

کلمات کلیدی