جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه ، 19 فروردین 1399

بازدید خبرنگاران از سازمان امداد و نجات هلال‌احمر/ گزارش تصویری

پیش از ظهر و بعد از ظهر امروز دو گروه از خبرنگاران و عکاسان از سازمان امداد و نجات هلال احمر بازدید کردند. در جریان این بازدید که در پیش‌دوره مرحله تکمیلی دوره آموزش خبرنگاری در بحران برگزار شد، خبرنگاران و عکاسان با بخش‌های مختلف سازمان امداد و نجات آشنا شدند.

Dore Khabarnegar Bohran Emdad (1) Dore Khabarnegar Bohran Emdad (2) Dore Khabarnegar Bohran Emdad (3) Dore Khabarnegar Bohran Emdad (4) Dore Khabarnegar Bohran Emdad (5) Dore Khabarnegar Bohran Emdad (6) Dore Khabarnegar Bohran Emdad (7) Dore Khabarnegar Bohran Emdad (8) Dore Khabarnegar Bohran Emdad (9) Dore Khabarnegar Bohran Emdad (10) Dore Khabarnegar Bohran Emdad (11) Dore Khabarnegar Bohran Emdad (12) Dore Khabarnegar Bohran Emdad (13) Dore Khabarnegar Bohran Emdad (14) Dore Khabarnegar Bohran Emdad (15) Dore Khabarnegar Bohran Emdad (16) Dore Khabarnegar Bohran Emdad (17) Dore Khabarnegar Bohran Emdad (12)
کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی