تصاویری از بارگیری محموله امدادی هلال‌احمر برای سیل‌زده‌های سیستان و بلوچستان

صبح امروز محموله کمک های امدادی هلال احمر برای سیل زده های سیستان و بلوچستان بارگیری و ارسال شد.

Mahmoole Seil Sistan (1) Mahmoole Seil Sistan (2) Mahmoole Seil Sistan (3) Mahmoole Seil Sistan (4) Mahmoole Seil Sistan (5) Mahmoole Seil Sistan (6) Mahmoole Seil Sistan (7) Mahmoole Seil Sistan (8) Mahmoole Seil Sistan (9) Mahmoole Seil Sistan (10) Mahmoole Seil Sistan (11) Mahmoole Seil Sistan (12) Mahmoole Seil Sistan (13) Mahmoole Seil Sistan (14) Mahmoole Seil Sistan (15) Mahmoole Seil Sistan (16)
کلمات کلیدی