جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

یکشنبه ، 18 خرداد 1399

تصاویری از عملیات جست‌وجوی پیکر جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی

۳۰۰ نیروی عملیاتی هلال‌احمر با به‌کارگیری ۳۰ دستگاه خودرو و دو فروند بالگرد، عملیات جست و جوی پیکر جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای مسافربری بویینگ ۷۳۷ متعلق به کشور اوکراین را برعهده داشتند.

Emdad Soghout Havapeyma98 (1) Emdad Soghout Havapeyma98 (2) Emdad Soghout Havapeyma98 (3) Emdad Soghout Havapeyma98 (4) Emdad Soghout Havapeyma98 (5) Emdad Soghout Havapeyma98 (6) Emdad Soghout Havapeyma98 (7) Emdad Soghout Havapeyma98 (8) Emdad Soghout Havapeyma98 (9) Emdad Soghout Havapeyma98 (10) Emdad Soghout Havapeyma98 (11) Emdad Soghout Havapeyma98 (12) Emdad Soghout Havapeyma98 (1) Emdad Soghout Havapeyma98 (2) Emdad Soghout Havapeyma98 (3) Emdad Soghout Havapeyma98 (4) Emdad Soghout Havapeyma98 (5) Emdad Soghout Havapeyma98 (6) Emdad Soghout Havapeyma98 (7) Emdad Soghout Havapeyma98 (8) Emdad Soghout Havapeyma98 (9) Emdad Soghout Havapeyma98 (10) Emdad Soghout Havapeyma98 (11) Emdad Soghout Havapeyma98 (12) Emdad Soghout Havapeyma98 (8)
کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی