جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

جمعه ، 22 فروردین 1399

تودیع و معارفه معاون دانشجویی و جوانان و معاون پیش دبستانی و دانش آموزی سازمان جوانان/ گزارش تصویری

با حضور محمود رضا پیروی، دبیر کل جمعیت هلال احمر منصوریان معاون "دانشجویی و جوانان" و خیاطیان معاون "پیش دبستانی و دانش آموزی" سازمان جوانان جمعیت شدند.

Photo By Kahrobaie (23) Photo By Kahrobaie (30) Photo By Kahrobaie (40) Photo By Kahrobaie (42) Photo By Kahrobaie (47) Photo By Kahrobaie (48) Photo By Kahrobaie (51) Photo By Kahrobaie (61) Photo By Kahrobaie (63) Photo By Kahrobaie (69) Photo By Kahrobaie (75) Photo By Kahrobaie (81) Photo By Kahrobaie (83) Photo By Kahrobaie (84) Photo By Kahrobaie (95) Photo By Kahrobaie (99) Photo By Kahrobaie (156) Photo By Kahrobaie (176) Photo By Kahrobaie (178)
کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی